Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7


Đề bài

Bài 1: Đánh dấu các điểm \(A(1;3); B(-2;-6); C(-1;-3)\). Chứng tỏ bốn điểm O, A, B,C thẳng hàng.

Bài 2: Vẽ đồ thị hàm số \(y = -2x.\) Từ đồ thị hàm số đã vẽ, tìm các giá trị của x khi y dương và y âm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Xác định đường thẳng đi qua hai điểm O và A. Từ đó thay tọa độ các điểm B, C vào hàm số tìm được để chỉ ra ba điểm thẳng hàng.

2. Đồ thị hàm số \(y = ax (a ≠ 0)\) là đường thẳng đi qua gốc toạ độ và \(A(1;a)\)

Từ hình vẽ xác định giá trị của x ứng với y âm hoặc y dương

Lời giải chi tiết

Bài 1: Xem hình vẽ.

Đường thăng OA là đồ thị của hàm số \(y = ax.\) Thế tọa độ của A vào công thức trên, ta được:  Vậy \(y = 3x.\)

Thế tọa độ của B : vào công thức \(y = 3x\), ta được :

\(-6 = 3.(-2)\) (đúng). Vậy B thuộc đồ thị . Tương tự C cũng thuộc đồ thị

 O, A, B, C thẳng hàng.

Bài 2: Xem hình vẽ, đồ thị \(y=-2x\) là đường thẳng OA với O là gốc tọa độ và \(A(1;-2).\)

Ta thấy khi \(y > 0  \) thì \(x<0\) 

Khi \(y<0\) thì \(x>0\)

 


Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.