Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Đường thẳng cho trên hình vẽ là đồ thị của hàm số cho bởi công thức nào? 

Bài 2: Đường thẳng OA qua gốc tọa độ và điểm \(A\left( {{1 \over 2};7} \right)\)  là đồ thị của hàm số nào sau đây: \(y = 7x;y = 14x;y =  - 14x\)?

Bài 3: Cho hàm số \(y = ax\). Tìm a biết đồ thị của hàm số qua điểm \(M(-1 ;2)\).

LG bài 1

Phương pháp giải:

Điểm \(M(x_0;y_0)\) thuộc đồ thị hàm số \(y=ax\) nếu \(y_0=ax_0\). Từ đó ta tìm được a.

Lời giải chi tiết:

Hàm số cho bởi công thức \(y = ax.\) \(a \ne 0)\). 

Điểm \(A(-3 ;2)\) thuộc đồ thị \( \Rightarrow 2 = a.( - 3) \Rightarrow a =  - {2 \over 3}\)

Vậy \(y =  - {2 \over 3}x\) 

LG bài 2

Phương pháp giải:

Điểm \(M(x_0;y_0)\) thuộc đồ thị hàm số \(y=ax\) nếu \(y_0=ax_0\)

Lời giải chi tiết:

Thế tọa độ của A: \(x = {1 \over 2};y = 7\) vào công thức \(y =14x\) , ta có :

\(7 = 14.{1 \over 2}\) (luôn đúng). 

Các công thức khác không thỏa mãn

Vậy ta chọn: \(y = 14x.\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Điểm \(M(x_0;y_0)\) thuộc đồ thị hàm số \(y=ax\) nếu \(y_0=ax_0\). Từ đó ta tìm được a.

Lời giải chi tiết:

Thế \(x = -1 ; y = 2\) vào công thức \(y = ax\), ta được :

\(2 = a.( - 1) \Rightarrow a =  - 2\) .

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí