Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 7 - Chương 2 - Đại số 7


Đề bài

Bài 1: Vẽ đồ thị của hàm số \(y = ax\), biết đồ thị đi qua điểm \(A(-2;1)\). Đồ thị của hàm số có đi qua điểm \(B(10;-5)\) không? 

Bài 2: Đường thẳng OM trên hình vẽ là đồ thị của hàm số nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Đồ thị hàm số \(y = ax (a ≠ 0)\) là đường thẳng đi qua gốc toạ độ và điểm \(A(1;a)\)

2. Xác định tọa độ điểm M rồi thay vào hàm số \(y=ax\) để tìm a.

Lời giải chi tiết

Bài 1: Thế tọa độ của A: \(x = -2; y = 1\) vào công thức \(y = ax,\) ta được:

\(1 = a.(-2) \) \( \Rightarrow a =  - {1 \over 2}.\) Vậy \(y =  - {1 \over 2}x\) .

Đồ thị là đường thẳng OA đi qua gốc tọa độ O và A(-2;1)( xem hình vẽ). 

Vì \( - 5 =  - {1 \over 2}.10\) nên \(B(10;-5)\) thuộc đường thẳng \(y =  - {1 \over 2}x\).

Bài 2: Đường thẳng OM là đồ thị của hàm số \(y = ax\). Thế tọa độ của M:

\(x = 2;y = 3\) vào công thức trên, ta được: \(3 = a.2 \Rightarrow a = {3 \over 2}.\)

Vậy \(y = {3 \over 2}x\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.