Bài 44 trang 73 SGK Toán 7 tập 1


Đề bài

Vẽ đồ thị của hàm số \(y =f(x) = -0,5x.\) Bằng đồ thị hãy tìm:

a) \(f(2); f(-2); f(4); f(0)\)

b) Giá trị của \(x\) khi \(y = -1; y = 0; y = 2,5.\)

c) Các giá trị của \(x\) khi \(y\) dương, khi \(y\) âm.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đồ thị hàm số \( y = ax \left( {a \ne 0} \right)\) là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

- Ta lấy \(x\ne0\) bất kỳ tìm \(y\) để tìm được tọa độ điểm thứ \(2\) gọi là điểm \(A\) mà đồ thị đó đi qua.

- Vẽ đường thẳng đi qua điểm \(O\) và \(A\) ta được đồ thị cần tìm.

* Cách xác định f(a) như sau:

Để tìm \(f(a)\): Từ hoành độ \(x=a\) ta vẽ đường vuông góc với \(Ox\), đường vuông góc này cắt đồ thị tại đâu thì từ điểm đó vẽ đường vuông góc với \(Oy\), giao điểm với \(Oy\) là giá trị của \(y=f(a)\)

* Cách xác định giá trị của x khi y = b như sau:

Với \(y=b\), từ tung độ \(y=b\) ta vẽ đường vuông góc với \(Oy\), đường vuông góc này cắt đồ thị tại đâu thì từ điểm đó ta vẽ đường vuông góc với \(Ox\), giao điểm với \(Ox\) là giá trị \(x\) cần tìm.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

+ Vẽ đồ thị hàm số \(y =f(x) = -0,5x.\)

Cho \(x = 2\) được \(y = -1\) \( \Rightarrow A(2;-1)\) thuộc đồ thị \(y =f(x) = -0,5x.\)

Vậy đường thẳng \(OA\) là đồ thị của hàm số đã cho.

a) Từ đồ thị hàm số ta có:

\(f(2)=-1;f(-2)= 1\); \(f(4) = -2\); \(f(0)= 0\)

b) Từ đồ thị hàm số ta có:

Khi \(y = -1 \) thì \( x = 2\)

Khi \(y = 0  \) thì \( x = 0\)

Khi \(y = 2,5  \) thì \(  x = -5\)

c) Các giá trị của \(x\) khi \(y\) dương, khi \(y\) âm.

Từ đồ thị đã cho ta thấy khi \(y\) dương thì đồ thị nằm ở góc phần tư thứ \(II\), các điểm thuộc đồ thị có hoành độ âm (nhỏ hơn không).

Vậy khi \(y\) dương thì \(x\) có giá trị âm.

Tương tự khi \(y\) âm thì đồ thị nằm ở góc phần tư thứ \(IV\), các điểm thuộc đồ thị có hoành độ dương.

Vậy khi \(y\) âm thì \(x\) có giá trị dương.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 151 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.