Bài 46 trang 73 SGK Toán 7 tập 1


Xem đồ thị hãy cho biết 2 in (in – sơ), 3 in (in – sơ), bằng khoảng bao nhiêu xen ti mét?

Đề bài

Đồ thị trong hình 28 được sử dụng để đổi đơn vị độ dài in – sơ sang xentimet.

Xem đồ thị hãy cho biết \(2\) in (in – sơ), \(3\) in (in – sơ),  bằng khoảng bao nhiêu xen ti mét? 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Từ điểm \(3\) trên trục hoành dựng đường thẳng song song với trục tung cắt đồ thị tại một điểm. Từ điểm đó ta dựng đường song song với trục hoành cắt trục tung tại một điểm. Điểm này chính là số xen ti mét ứng với \(3\) in.

Lời giải chi tiết

Theo đồ thị thì:

\(2\) in \(≈ 5,08\) cm 

\(3\) in \(≈ 7,62\) cm

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 67 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí