Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 4 – Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 4 - Chương 4 – Đại số 7

Đề bài

Bài 1: Tính:

a) \(A = 2{x^2}.{1 \over 2}{y^3} - 1{1 \over 4}y.{4 \over 5}{x^2}{y^2};\)

b) \(B = {1 \over 2}{a^3}{b^2} + \left( {{4 \over 3}a{b^2}} \right)\left( { - {1 \over 2}{a^2}} \right)\).

Bài 2: Tìm các đơn thức đồng dạng với nhau trong các đơn thức sau:

\(5{x^2}y; - 3x{y^2};{1 \over 3}{x^2}y;3{a^2}b; - 3a{b^2};\)\(\; - 2{a^2}b;{1 \over 5}xy\).

Bài 3: Tìm giá trị của biểu thức:

\(P = {3 \over 2}m{n^2} - {5 \over 8}m{n^2} + {1 \over 8}m{n^2} - {3 \over {16}}m{n^2},\) tại \(m = 2;n =  - 1\).

Lời giải chi tiết

Bài 1:

a) \(A = {x^2}{y^3} - {x^2}{y^3} = 0.\)

b) \(B = {1 \over 2}{a^3}{b^2} - {2 \over 3}{a^3}{b^2} = \left( {{1 \over 2} - {2 \over 3}} \right){a^3}{b^2} \)\(\;=  - {1 \over 6}{a^3}{b^2}\).

Bài 2:

\(5{x^2}y\) và \({1 \over 3}{x^2}y\); \( - 3{x^2}y\)  và \({1 \over 5}{x^2}y\);  \(3{a^2}b\) và \( - 2{a^2}b\) là các cặp đơn thức đồng dạng.

Bài 3: Ta có: \(P = \left( {{3 \over 2} - {5 \over 8} + {1 \over 8} - {3 \over {16}}} \right)m{n^2} = {{13} \over {16}}m{n^2}\).

Thay \(m = 2;n =  - 1\) vào biểu thức P ta được:

\(P = {{13} \over {16}}.2{( - 1)^2} = {{13} \over 8}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4. Đơn thức đồng dạng

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài