Bài 15 trang 34 SGK Toán 7 tập 2


Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

Đề bài

Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng: 

\(\dfrac{5}{3}{x^2}y;\,\,\,x{y^2};\,\,\, - \dfrac{1}{2}{x^2}y;\,\, - 2x{y^2};\,\,\,{x^2}y;\)

\(\dfrac{1}{4}x{y^2};\,\,\,\,\, - \dfrac{2}{5}{x^2}y;\,\,\,\,\,xy\). 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng định nghĩa: Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác không và có cùng phần biến.

Chú ý: Mọi số khác \(0\) được coi là đơn thức đồng dạng với nhau.

Lời giải chi tiết

Các nhóm đơn thức đồng dạng là:

Nhóm 1:  \(\dfrac{5}{3}{x^2}y;\,\, - \dfrac{1}{2}{x^2}y;\,\,\,{x^2}y;\,\,\, - \dfrac{2}{5}{x^2}y\)

Nhóm 2:  \(x{y^2};\,\,\, - 2x{y^2};\,\,\,\dfrac{1}{4}x{y^2}\)

Còn lại đơn thức \(xy\) không đồng dạng với các đơn thức đã cho. 

(Nhóm 1: có cùng phần biến là \(x^2y\), nhóm 2 có cùng phần biến là \(xy^2\)) 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 242 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí