Bài 22 trang 36 SGK Toán 7 tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 98 phiếu

Giải bài 22 trang 36 SGK Toán 7 tập 2. Tính các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức nhận được:

Đề bài

Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức nhận được:

a) \(\frac{12}{15}\) x4y2 và \(\frac{5}{9}\) xy;

b) - \(\frac{1}{7}\) x2y và -\(\frac{2}{5}\) xy4.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Để nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau.

- Bậc của đơn thức có hệ số khác không là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.

Lời giải chi tiết

a) Tích của hai đơn thức  \(\frac{12}{15}\) x4y2 và \(\frac{5}{9}\) xy là  

\(\frac{12}{15}\) x4y2 . \(\frac{5}{9}\) xy = \( \left( \frac{12}{15}.\frac{5}{9} \right) \). (x4.x).(y2. y)= \(\frac{4}{9}\) x5 y3;

Phần biến x có số mũ là 5, biến y có số mũ là 3.

Vậy đơn thức thu được có bậc 8.

b) Tích của hai đơn thức - \(\frac{1}{7}\) x2y và -\(\frac{2}{5}\) xy4 là:  

-\(\frac{1}{7}\) x2y . (-\(\frac{2}{5}\) xy4) = \( \left( \frac{-1}{7}.\frac{-2}{5} \right) \). (x2.x).(y. y4)= \(\frac{2}{35}\) x3y5

Phần biến x có số mũ là 3, biến y có số mũ là 5.

Vậy đơn thức thu được có bậc 8.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 4. Đơn thức đồng dạng

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.