Bài 22 trang 36 SGK Toán 7 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 148 phiếu

Giải bài 22 trang 36 SGK Toán 7 tập 2. Tính các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức nhận được:

Đề bài

Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức nhận được:

a) \(\dfrac{{12}}{{15}}{x^4}{y^2}\) và \(\dfrac{5}{9} xy\);

b) \( - \dfrac{1}{7}{x^2}y\) và \( - \dfrac{2}{5}x{y^4}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Để nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau.

- Bậc của đơn thức có hệ số khác không là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.

Lời giải chi tiết

a) Tích của hai đơn thức  \(\dfrac{{12}}{{15}}{x^4}{y^2}\) và \(\dfrac{5}{9} xy\) là  

\(\eqalign{
& {{12} \over {15}}{x^4}{y^2}.{5 \over 9}xy \cr
& = \left( {{{12} \over {15}}.{5 \over 9}} \right).\left( {{x^4}.x} \right).\left( {{y^2}.y} \right) \cr
& = {{60} \over {135}}{x^5}{y^3} = {4 \over 9}{x^5}{y^3} \cr} \)

Phần biến \(x\) có số mũ là \(5\), biến \(y\) có số mũ là \(3\).

Ta có: \(5+3=8\)

Vậy đơn thức thu được có bậc \(8\).

b) Tích của hai đơn thức \( - \dfrac{1}{7}{x^2}y\) và \( - \dfrac{2}{5}x{y^4}\) là:  

\(\eqalign{
& \left( { - {1 \over 7}{x^2}y} \right).\left( { - {2 \over 5}x{y^4}} \right) \cr
& = \left( { - {1 \over 7}} \right).\left( { - {2 \over 5}} \right).\left( {{x^2}.x} \right).\left( {y.{y^4}} \right) \cr
& = {2 \over {35}}{x^3}{y^5} \cr} \)

Phần biến \(x\) có số mũ là \(3\), biến \(y\) có số mũ là \(5\).

Ta có: \(3+5=8\)

Vậy đơn thức thu được có bậc \(8\).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 4. Đơn thức đồng dạng

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.