Bài 17 trang 35 SGK Toán 7 tập 2


Tính giá trị của biểu thức sau

Đề bài

Tính giá trị của biểu thức sau tại \(x = 1\) và \(y = -1\):

        \(\dfrac{1}{2}{x^5}y - \dfrac{3}{4}{x^5}y + {x^5}y\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Thu gọn biểu thức đã cho.

Bước 2: Thay giá trị của \(x=1\) và \(y=-1\) vào đơn thức thu gọn rồi tính giá trị của biểu thức.

Lời giải chi tiết

Đặt  \(A=\dfrac{1}{2}{x^5}y - \dfrac{3}{4}{x^5}y + {x^5}y\) 

Ta có:

\(\eqalign{
& A = {1 \over 2}{x^5}y - {3 \over 4}{x^5}y + 1.{x^5}y \cr
& A = \left( {{1 \over 2} - {3 \over 4} + 1} \right){x^5}y \cr & A = \left( {{2 \over 4} - {3 \over 4} +{4 \over 4} } \right){x^5}y\cr 
& A = {3 \over 4}{x^5}y \cr} \) 

Thay \(x = 1; y = -1\) vào biểu thức \(\displaystyle A={3 \over 4}{x^5}y,\) ta được : 

\(A=\dfrac{3}{4}.1^5.(-1) =\dfrac{3}{4}.1.(-1) = \dfrac{-3}{4}\).

Vậy giá trị của biểu thức đã cho tại \(x = 1\) và \(y = -1\) là \(\dfrac{-3}{4}\). 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 239 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí