Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 4 – Đại số 7


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 4 – Đại số 7

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Nhân các đơn thức và cho biết bậc của đơn thức thu được:

a) \(6{a^2}b\left( { - {1 \over 3}b{c^2}} \right).\)

b) \(\left( { - {3 \over 2}{a^3}x{y^3}} \right)\left( {{3 \over 4}a{x^2}y} \right).\)

Bài 2: Thực hiện phép tính và cho biết phần hệ số; phần biến của kết quả:

a) \({( - 2x)^2}( - 3x).\)

b) \({( - a)^3}(2a).\)

Bài 3: Viết đơn thức dưới dạng lập phương:

a) \(27{a^3}{b^{12}}\).

b) \( - {1 \over {125}}{x^9}{y^6}\).

Bài 4: Tính giá trị của đơn thức:

\({\rm{A}} = {2 \over 5}{a^2}10ab,\)  với \(a = {4 \over 5};b =  - 4.\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Để nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau.

Lời giải chi tiết:

a) \(6{a^2}b\left( { - {1 \over 3}b{c^2}} \right) = 6\left( { - {1 \over 3}} \right){a^2}{b^2}{c^2} \)\(\;=  - 2{a^2}{b^2}{c^2}.\)

Bậc của đơn thức là 6.

b) \(\left( { - {3 \over 2}{a^3}x{y^3}} \right)\left( {{3 \over 4}a{x^2}y} \right) \)\(\;= \left( { - {3 \over 2}} \right)\left( {{3 \over 4}} \right){a^4}{x^3}{y^4} =  - {9 \over 8}{a^4}{x^3}{y^4}.\)

Bậc của đơn thức là 11.

LG bài 2

Phương pháp giải:

Để nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau.

Lời giải chi tiết:

a) \({( - 2x)^2}( - 3x) = 4{x^2}( - 3x) =  - 12{x^3}\).

Hệ số là \( - 12\); phần biến là \({x^3}\).

b) \({( - a)^3}(2a) =  - {a^3}2a =  - 2{a^4}.\)

Hệ số là \( - 2\); phần biến là \({a^4}.\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Sử dụng: \({a^3}.{b^3}.{c^3} = {\left( {abc} \right)^3}\)

Lời giải chi tiết:

a) \(27{a^3}{b^{12}} = {(3a{b^4})^3}.\)

b) \( - {1 \over {125}}{x^9}{y^6} = {\left( { - {1 \over 5}{x^3}{y^2}} \right)^3}.\)

LG bài 4

Phương pháp giải:

Rút gọn A rồi thay a,b vào A

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(A = \left( {{2 \over 5}.10} \right){a^3}b = 4{a^3}b.\) Thay \(a = {4 \over 5}\) và \({\mathop{\rm b}\nolimits}  =  - 4\) vào đơn thức  A, ta được:

\(A =4{\left( {{4 \over 5}} \right)^3}( - 4) =  - {{{4^5}} \over {{5^3}}} =  - {{1024} \over {125}}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.