Bài 12 trang 32 SGK Toán 7 tập 2


Đề bài

a) Cho biết phần hệ số, phần biến của mỗi đơn thức sau:

    \(2,5{x^2}y\);                              \(0,25{x^2}{y^2}\).

b) Tính giá trị của mỗi đơn thức trên tại \(x = 1\) và \(y = -1\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Đơn thức thu gọn là đơn thức chỉ gồm một tích của một số với các biến, mà mỗi biến đã được nâng lên lũy thừa với số mũ nguyên dương (mỗi biến chỉ được viết một lần). Số nói trên gọi là hệ số (viết phía trước đơn thức) phần còn lại gọi là phần biến của đơn thức 

b) Thay giá trị của \(x=1\) và \(y=-1\) vào đơn thức rồi tính giá trị của đơn thức.

Lời giải chi tiết

a) Đơn thức \(2,5{x^2}y\) có hệ số là \(2,5\); phần biến là \({x^2}y\).

   Đơn thức \(0,25{x^2}{y^2}\) có hệ số là \(0,25\); phần biến là \({x^2}{y^2}.\)

b) Thay \(x = 1\) và \(y = -1\) vào đơn thức \(2,5{x^2}y\) ta được 

   \(2,{5.1^{2}}.\left( { - 1} \right) = 2,5.1.\left( { - 1} \right) =  - 2,5\)

  Vậy đơn thức \(2,5{x^2}y\) có giá trị bằng \(-2,5\) tại \(x = 1; \;y = -1.\)

+) Thay \(x = 1\) và \(y = -1\) vào đơn thức \(0,25{x^2}{y^2}\) ta có:

    \(0,{25.1^2}.{\left( { - 1} \right)^{2}} = 0,25.1.1 = 0,25\)

  Vậy đơn thức \(0,25{x^2}{y^2}\) có giá trị bằng \(0,25\) tại \(x = 1; y = -1.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 317 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.