Bài 13 trang 32 SGK Toán 7 tập 2

Bình chọn:
4.1 trên 120 phiếu

Giải bài 13 trang 32 SGK Toán 7 tập 2. Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:

Đề bài

Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức thu được:

a) -\(\frac{1}{3}\)x2y và 2xy3;                            b) \(\frac{1}{4}\)x3y và -2x3y5.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Để nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân các phần biến với nhau.

- Bậc của đơn thức có hệ số khác không là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó.

Lời giải chi tiết

a) (-\(\frac{1}{3}\)x2y). (2xy3) = (-\(\frac{1}{3}\) . 2) (x. x) (y . y3) = \(\frac{-2}{3}\) x3 y4;

Biến x có số mũ là 3, biến y có số mũ là 4. 

Vậy đơn thức thu được có bậc 7.

b) (\(\frac{1}{4}\)x3y).(-2x3y5) =  (-\(\frac{1}{4}\) . (-2)) (x. x3) (y . y5)  = - \(\frac{1}{2}\)x6 y6

Biến x có số mũ là 6, biến y có số mũ là 6. 

Vậy đơn thức thu được có bậc 12.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 3. Đơn thức

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.