Bài 11 trang 32 sgk toán 7 - tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 117 phiếu

Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức ?

Bài 11. Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức ?

a) \(\frac{2}{5}\) + x2y;

b) 9x2yz;

c) 15,5;

d) 1 - \(\frac{5}{9}\)x3.

Hướng dẫn giải:

Theo định nghĩa đơn thức, các biểu thức sau là đơn thức

b) 9x2yz;

c) 15,5;

Các biểu thức a) \(\frac{2}{5}\) + x2y; d) 1 - \(\frac{5}{9}\)x3; không phải là đơn thức vì chúng có chứa phép cộng hoặc phép trừ.

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan