CHƯƠNG II. CẢM ỨNG

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
30 bài tập Tập tính của động vật mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Tập tính của động vật mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết

30 bài tập Truyền tin qua xinap mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Truyền tin qua xinap mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết

30 bài tập Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết

20 bài tập Điện thế nghỉ mức độ dễ

Tổng hợp 20 bài tập trắc nghiệm Điện thế nghỉ mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết

30 bài tập Cảm ứng ở động vật mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Cảm ứng ở động vật mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết

30 bài tập Ứng động mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Ứng động mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết

30 bài tập Hướng động mức độ dễ

Tổng hợp 30 bài tập trắc nghiệm Hướng động mức độ dễ (nhận biết và thông hiểu) có đáp án và lời giải chi tiết giúp các em nắm vững kiến thức cơ bản.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất