30 bài tập Tập tính của động vật mức độ dễ

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Tập tính động vật là

 • A Một chuỗi phản xạ
 • B Chuỗi những phản ứng mà cơ thể trả lời lại kích thích để đảm bảo sự tồn tại của cá thể và loài.
 • C Chuỗi phản ứng trả lời lại kích thích bên ngoài
 • D Các thói quen của động vật

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Tập tính của động vật là chuỗi những phản ứng mà cơ thể trả lời lại kích thích để đảm bảo sự tồn tại của cá thể và loài.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Tập tính học tập ở người và động vật có hệ thần kinh phát triển được hình thành rất nhiều là vì

 • A số tế bào thần kinh rất nhiều, tuổi thọ thường cao.
 • B hình thành mối liên hệ mới giữa các nơron.
 • C sống trong môi trường phức tạp.
 • D có nhiều thời gian để học tập.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Tập tính học tập ở người và động vật có hệ thần kinh phát triển được hình thành rất nhiều do: số tế bào thần kinh rất nhiều, tuổi thọ thường cao.

Số tế bào thần kinh nhiều nên hình thành được nhiều các phản xạ có điều kiện – tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập

Tuổi thọ thường cao – thời gian học tập dài cũng như có khả năng truyền thụ kinh nghiệm, tập tính (ở động vật) hay kiến thức (ở con người)

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Tập tính bẩm sinh là gì ?

 • A Mang tính bản năng được di truyền từ bố, mẹ
 • B Tập tính không qua học hỏi, rèn luyện
 • C Tập tính không thay đổi và không chịu ảnh hưởng của điều kiện và hoàn cảnh sống
 • D Cả A,B và C

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Tập tính bẩm sinh có các đặc điểm:

- Mang tính bản năng được di truyền từ bố, mẹ

- Tập tính không qua học hỏi, rèn luyện

- Tập tính không thay đổi và không chịu ảnh hưởng của điều kiện và hoàn cảnh sống

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Tập tính ở động vật được chia thành

 • A Tập tính cá thể, tập tính bầy đàn
 • B Tập tính bẩm sinh, tập tính học được, tập tính hỗn hợp
 • C Tập tính có điều kiện, tập tính không điều kiện
 • D Tập tính đơn giản, tập tính phức tạp

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Tập tính ở động vật được chia làm 3 loại:

- Tập tính bẩm sinh: ngay từ khi sinh ra đã có, không cần học tập: nhện giăng tơ, tập tính sinh sản

- Tập tính học được: được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rút kinh nghiệm: tập tính lẩn trốn kẻ thù,

- Tập tính hỗn hợp: có cả nguồn gốc bẩm sinh và học được: VD: Tập tính bắt chuột ở mèo, tập tính xây tổ ở chim vừa là bẩm sinh vừa là học từ đồng loại, bố mẹ.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Tập tính bẩm sinh không có đặc điểm :

1. Sinh ra đã có, không cần học hỏi

2. Mang tính bản năng

3. Có thể thay đổi theo hoàn cảnh sống

4. Được quyết định  bởi yếu tố di truyền.

 • A 4
 • B 1,2
 • C 3
 • D 3,4

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Tập tính bẩm sinh không thay đổi theo hoàn cảnh sống.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Bóng đen ập xuống lặp lại nhiều lần mà không có nguy hiểm nào, gà con không chạy đi ẩn nấp nữa là kiểu học tập

 • A quen nhờn.
 • B học khôn.
 • C in vết. 
 • D học ngầm

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đây là kiểu học tập quen nhờn, động vật phớt lờ không trả lời những kích thích lặp lại nhiều lần nếu những kích thích đó không kém theo sự nguy hiểm nào.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Tập tính hỗn hợp ở động vật là:

 • A Là trường hợp cơ thể phản ứng trước những hoạt động phức tạp
 • B Là sự phối hợp giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học được, hình thành khi điều kiện sống thay đổi.
 • C Là sự phối hợp của nhiều loại tập tính thứ sinh
 • D Là sự phối hợp của nhiều loại tập tính bẩm sinh

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Tập tính hỗn hợp ở động vật là sự phối hợp giữa tập tính bẩm sinh và tập tính học được, hình thành khi điều kiện sống thay đổi.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Cho các loại tập tính sau đây ở động vật:

1. Tập tính săn đuổi mồi của hổ

2. Tập tính làm tổ của ong

3. Tập tính sinh sản của chim

4. Tập tính lẩn trốn, tự vệ của hươu nai

Loại tập tính nào mang tính chất bẩm sinh

 • A 2,3
 • B 1,2,3
 • C 1,2
 • D 2,3,4

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Trong các tập tính trên, tập tính lẩn trốn tự vệ của hươu nai là học được của đồng loại.

Vậy các tập tính mang tính chất bẩm sinh là  1,2,3

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Tập tính học được ở động vật có chung đặc điểm:

 • A Suốt đời không đổi
 • B Sinh ra đã có
 • C Được truyền từ đời trước sang đời sau
 • D Phải học trong đời sống mới có được

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Tập tính học được có đặc điểm phải học trong đời sống mới có được.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Những tập tính học được ở động vật

 • A Tập tính kiếm ăn, săn mồi, tránh xa nguy hiểm
 • B Tập tính sinh sản: khoe mẽ, tỏ tình, xây tổ ấp trứng, chăm sóc con non..
 • C Tập tính di cư
 • D Tập tính bảo vệ lãnh thổ

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Tập tính kiếm ăn, săn mồi, tránh xa nguy hiểm là các tập tính học được từ đồng loại hoặc động vật tự rút kinh nghiệm.

Chọn  A.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Tập tính rình mồi  của động vật ăn thịt được hình thành là do

 • A Hình ảnh, mùi , âm thanh phát ra từ con mồi
 • B Tập tính lẩn trốn, bỏ chạy của con mồi
 • C Tập tính tự vệ của con mồi
 • D Do đói

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Hình ảnh, mùi , âm thanh phát ra từ con mồi (tiếng sột soạt của cành lá, tiếng kêu) làm động vật có tập tính rình mồi, vồ mồi và rượt mồi. ngược lại đối với con mồi khi phát hiện ra kẻ thù thì có tập tính lẩn trốn, bỏ chạy hoặc tự vệ

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Cơ sở thần kinh của các tập tính là:

 • A Các phản xạ
 • B Hoạt động của hệ thần kinh sinh dưỡng
 • C Các phản xạ có điều kiện
 • D Các phản xạ không điều kiện

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Cơ sở thần kinh của các tập tính là các phản xạ

PXKĐK là cơ sở của tập tính bẩm sinh

PXCĐK là cơ sở của tập tính học được

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Tập tính học được không có đặc điểm nào ?

 • A Tập hợp các phản xạ có điều kiện
 • B Được quyết định bởi nhân tố di truyền
 • C Hình thành trong đời sống cá thể
 • D Không mang tính ổn định và đặc trưng cho loài

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Tập tính học được không có đặc điểm: Được quyết định bởi nhân tố di truyền

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Nuôi chó để trông nhà là ứng dụng của loại tập tính:

 • A Phát hiện người lạ
 • B Bẩm sinh
 • C Thứ sinh
 • D Hỗn hợp

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Đây là ứng dụng của tập tính thứ sinh, chó nhà có nguồn gốc chó rừng có tập tính săn mồi, ứng dụng tập tính này con người thuần hóa chúng để trông nhà.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Sự hình thành tập tính học được ở động vật phụ thuộc vào ?

 • A Mức độ tiến hóa của hệ thần kinh
 • B Tuổi thọ của động vật
 • C Điều kiện phức tạp của môi trường sống
 • D A và B đúng

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Sự hình thành tập tính học được ở động vật phụ thuộc vào mức độ tiến hóa của hệ thần kinh và tuổi thọ của động vật.

SGK Sinh 11 – trang 125

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Mức độ phức tạp của tập tính tăng lên khi

 • A Số lượng các xinap trong cung phản xạ tăng
 • B Gia tăng sợi thần kinh được bao bọc bởi bao mielin
 • C Gia tăng sợi thần kinh không có bao mielin
 • D Tăng cường hoạt động của hệ thần kinh giao cảm và đối giao cảm

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Mức độ phức tạp của tập tinh tăng lên khi số lượng các xinap trong cung phản xạ tăng.

SGK Sinh 11 – trang 125

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Một con ngỗng khi nhìn thấy bất cứ quá trứng nào nằm ngoài tổ sẽ tìm cách lăn nó vào tổ. còn tu hú khi đẻ nhờ vào tổ của các loài chim khác lại cố gắng đẩy trứng của chim chủ nhà ra khỏi tổ. Cả hai hoạt động này đều giống nhau ở chỗ

 • A Là những tập tính học được từ đồng loại
 • B Chỉ là những hành động rập khuôn mang tính chất bản năng
 • C Chúng không phân biệt được trứng của mình
 • D Chúng không biết ấp trứng

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Cả hai hành động này đều mang tính bản năng, sinh ra đã có.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Quen nhờn là hình thức học tập của động vật trong đó:

 • A Động vật không phản ứng lại với kích thích sau khi kích thích  đó đã xảy ra một lần nhưng không nguy hiểm
 • B Động vật không có đáp ứng khi một kích thích có nguy hiểm
 • C Động vật không đáp ứng 1 kích thích không nguy hiểm được lặp đi lặp lại nhiều lần
 • D Động vật không phản ứng lại với một kích thích tương tự với một kích thích khác không gây nguy hiểm trong quá khứ

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Quen nhờn là hình thức học tập: động vật không trả lời một kích thích lặp lại nhiều lần mà không kèm theo nguy hiểm.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

In vết là hiện tượng học tập ở động vật trong đó:

 • A Động vật bám theo các vật chuyển động mà chúng nhìn thấy lần đầu tiên
 • B Động vật thực hiện di trú hằng năm về một nơi mà những năm trước đó chúng đã đến
 • C Động vật đánh dấu lãnh thổ của mình bằng các chất bài tiết của cơ thể
 • D Động vật ghi nhớ phương pháp săn mồi

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

In vết là hiện tượng động vật bám theo các vật chuyển động mà chúng nhìn thấy lần đầu tiên

VD: gà, vịt con đi theo đồ chơi

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Điều kiện hóa đáp ứng (điều kiện hóa kiểu Paplop) là hiện tượng học tập của động vật trong đó xảy ra:

 • A Hình thành các phản xạ có điều kiện trước một kích thích lặp đi lặp lại
 • B Sự hình thành mối liên kết thần kinh mới trong hệ thần kinh trung ương dưới tác động của một kích thích mới
 • C Sự hình thành mối liên kết mới trong thần kinh trung ương dưới tác động của các kích thích kết hợp đồng thời
 • D Sự hình thành mối liên hệ giữa một hành vi của động vật với một phần thưởng hoặc hình phạt sau đó động vật sẽ chủ động lặp lại các hành vi đó.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Điều kiện hóa đáp ứng là: Sự hình thành mối liên kết mới trong thần kinh trung ương dưới tác động của các kích thích kết hợp đồng thời.

VD: vừa cho chó ăn vừa đánh chuông, sau nhiều lần lặp lại chỉ cần đánh chuông là chó tiết nước bọt mà không cần cho ăn.

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Điều kiện hóa hành động là hiện tượng học tập của động vật trong đó:

 • A Sự hình thành các phản xạ có điều kiện trước một kích thích lặp đi lặp lại
 • B Sự hình thành mối liên kết mới trong hệ thần kinh trung ương dưới tác động của một kích thích mới
 • C Sự hình thành mối liên kết mới trong thần kinh trung ương dưới tác động của các kích thích đồng thời
 • D Sự hình thành mối liên kết giữa  một hành vi của động vật với một phần thưởng sau đó động vật sẽ chủ động lặp lại các hành vi đó.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Điều kiện hóa hành động là: Sự hình thành mối liên kết giữa  một hành vi của động vật với một phần thưởng sau đó động vật sẽ chủ động lặp lại các hành vi đó

VD: nhốt chuột ở trong lồng, trong lồng có một bàn đạp gắn thức ăn khi chuột chạy vô tình đạp phải bàn đạp làm thức ăn rơi ra, sau nhiều lần như vậy,mỗi khi đói chuột tự động ra nhấn bàn đạp để lấy thức ăn.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Học ngầm là:

 • A Những điều học được một cách không có ý thức mà sau đó được tái hiện giúp động vật giải quyết vấn đề tương tự dễ dàng
 • B Những điều học được một cách có ý thức mà sau đó được tái hiện giúp động vật giải quyết vấn đề tương tự dễ dàng
 • C Những điều học được một các không có ý thức mà sau đó động vật rút kinh nghiệm để giải quyết vấn đề tương tự.
 • D Những điều học được một cách có ý thức mà sau đó được tái hiện giúp động vật giải quyết vấn đề tương tự dễ dàng.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Học ngầm là: Những điều học được một cách không có ý thức mà sau đó được tái hiện giúp động vật giải quyết vấn đề tương tự dễ dàng

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Khi mở nắp bể, đàn cá cảnh tập trung về nơi thường cho ăn. Đây là một ví dụ về hình thức học tập

 • A Điều kiện hóa hành động
 • B Điều kiện hóa đáp ứng
 • C Học khôn
 • D Học ngầm

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đây là ví dụ về điều kiện hóa đáp ứng vì cho cá ăn xảy ra đồng thời hoặc ngay sau hành động mở nắp bể cá.

Không thể là điều kiện hóa hành động vì cá không tự đến nơi cho ăn.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Tập tính phản ánh mối quan hệ khác loài là

 • A Tập tính sinh sản
 • B Tập tính bảo vệ lãnh thổ
 • C Tập tính di cư
 • D Tập tính kiếm ăn

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Tập tính kiếm ăn phản ánh mối quan hệ khác loài giữa con mồi và vật săn mồi.

Tập tính sinh sản, bảo vệ lãnh thổ, di cư phản ánh mối quan hệ cùng loài.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Vừa cho chó ăn vừa đánh chuông, sau khi thực hiện nhiều lần như thế, chỉ nghe tiếng chuông thì chó đã tiết nước bọt. Hiện tượng trên là hiện tượng:

 • A Quen nhờn
 • B Học ngầm
 • C Học khôn
 • D Điều kiện hóa đáp ứng

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Đây là hiện tượng điều kiện hóa đáp ứng,  việc đánh chuông và cho chó ăn diễn ra đồng thời.

Chọn D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Hình thức học khôn được thấy phổ biến ở

 • A Người và các động vật thuộc bộ Linh trưởng
 • B Lớp Thú
 • C Chim và các động vật thuộc bộ Linh trưởng
 • D Động vật có hệ thần kinh phát triển

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Hình thức học khôn chỉ thấy ở người và các động vật thuộc bộ Linh trưởng.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Một con mèo đang đói chỉ nghe thấy tiếng bày bát đĩa lách cách nó đã vội vàng chạy xuống bếp. Đây là một ví dụ về hình thức học tập:

 • A Quen nhờn
 • B Điều kiện hóa đáp ứng
 • C Điều kiện hóa hành động
 • D Học khôn

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đây là một ví dụ về điều kiện hóa đáp ứng, khi nghe thấy tiếng lách cách thì mèo mới chạy xuống bếp.

Không thể là học khôn vì học khôn chỉ có ở người và các động vật thuộc bộ Linh trưởng.

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Thầy dạy toán yêu cầu bạn giải một bài tập đại số mới. dựa vào kiến thức đã có bạn đã giải được bài tập đó. Đây là một ví dụ về hình thức học tập:

 • A Học ngầm
 • B Học khôn
 • C Quen nhờn
 • D Điều kiện hóa hành động

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đây là ví dụ về học khôn, bạn vận dụng các kiến thức đã có để giải quyết bài toán .

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Thả chó xuống hồ bơi lần đầu thấy chó rất hoảng sợ cố bơi vào bờ, sau một số lần như vậy chó không hoảng sợ nữa đây là hiện tượng:

 • A Quen nhờn
 • B Điều kiện hóa đáp ứng
 • C Điều kiện hóa hành động
 • D Học khôn

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đây là hiện tượng quen nhờn, khi lặp đi lặp lại hành động đó mà không có nguy hiểm thì chó không thấy sợ nữa

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Cá mập con nở trước thường ăn luôn các trứng chưa nở trong bụng mẹ. Đây là loại tập tính

 • A Ích kỷ
 • B Thứ bậc
 • C Vị tha
 • D Kiếm ăn

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đây là loại tập tính ích kỷ.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

Các bài liên quan: - 100 bài tập Tập tính của động vật

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.