CHƯƠNG 2. PHẦN MỀM HỌC TẬP

Bình chọn:
4.5 trên 101 phiếu
Lí thuyết luyện tập chuột máy tính

Chuột là công cụ quan trọng thường đi liền với máy tính...

Xem chi tiết

Câu 1 trang 38 SGK Tin học lớp 6

Hãy giải thích hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất.

Xem lời giải

Câu 2 trang 38 SGK Tin học lớp 6

Hãy giải thích hiện tượng nhật thực. Điều khiển khung nhìn phần mềm để quan sát được hiện tượng nhật thực.

Xem lời giải

Câu 3 trang 38 SGK Tin học lớp 6

Hãy giải thích hiện tượng nguyệt thực. Điều khiển khung nhìn phần mềm để quan sát được hiện tượng nguyệt thực

Xem lời giải

Câu 4 trang 38 SGK Tin học lớp 6

Sao Kim và sao Hoả, sao nào ở gần Mặt Trời hơn?

Xem lời giải

Câu 5 trang 38 SGK Tin học lớp 6

Điều khiển khung nhìn để quan sát được toàn bộ quá trình Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời và nhìn rõ được Mặt Trăng quay xung quanh Trái Đất.

Xem lời giải

Câu 6 trang 38 SGK Tin học lớp 6

Sử dụng thông tin của phần mềm, hãy trả lời các câu hỏi sau:

Xem lời giải

Câu 2 trang 40 SGK Tin học 6

Hai phím nào dưới đây là các phím có gai?

Xem lời giải

Câu 3 trang 40 SGK Tin học 6

Ngón tay nào phụ trách phím Spacebar?

Xem lời giải

Câu 4 trang 40 SGK Tin học 6

Điền các từ vị trí,gai, cơ sở vào chỗ chấm (...) cho thích hợp...

Xem lời giải

Câu 5 trang 41 SGK Tin học 6

Khi luyện gõ 10 ngón, điều quan trọng nhất cần ghi nhớ là...

Xem lời giải

Câu 6 trang 41 SGK Tin học 6

Ngón tay nào nhấn giữ phím Shift?

Xem lời giải

Câu 7 trang 41 SGK Tin học 6

Trong khi gõ phím, hàng phím nào được lấy làm cơ sở để xác định vị trí đặt các ngón tay?

Xem lời giải

Câu 1 trang 50 SGK Tin học 6

Hãy giải thích hiện tượng ngày và đêm trên Trái Đất...

Xem lời giải

Câu 2 trang 50 SGK Tin học 6

Hãy giải thích hiện tượng nhật thực...

Xem lời giải

Câu 3 trang 50 SGK Tin học 6

Hãy giải thích hiện tượng nguyệt thực...

Xem lời giải

Câu 4 trang 50 SGK Tin học 6

Hãy giải thích hiện tượng bốn mùa trên Trái Đất, dùng sơ đồ để minh họa.

Xem lời giải

Câu 5 trang 50 SGK Tin học 6

Sử dụng thông tin của phần mềm, hãy trả lời các câu hỏi sau: a) Trái Đất hình thành cách đây bao nhiêu năm?...

Xem lời giải

Câu 1 trang 60 SGK Tin học 6

Em hiểu thế nào về đối tượng toán học? Hãy trình bày suy nghĩ của mình.

Xem lời giải

Câu 2 trang 60 SGK Tin học 6

Hãy thực hiện phép tính sau trong cửa sổ CAS: a) 0.24 – 15/4; ...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất