Câu 1 trang 60 SGK Tin học 6


Em hiểu thế nào về đối tượng toán học? Hãy trình bày suy nghĩ của mình.

Đề bài

Em hiểu thế nào về đối tượng toán học? Hãy trình bày suy nghĩ của mình.

Lời giải chi tiết

Đối tượng toán học: Phép tính, con số, điểm, góc... trong Geogebra sẽ là những đối tượng toán học. Chúng có các tính chất, thuộc tính và đặc biệt chúng có thể di chuyển được.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí