CHƯƠNG 4. SOẠN THẢO VĂN BẢN

Bình chọn:
4.7 trên 99 phiếu
Câu 1 trang 67 SGK Tin học lớp 6 Câu 1 trang 67 SGK Tin học lớp 6

Hãy liệt kê một số hoạt động hằng ngày của em có liên quan đến soạn thảo văn bản.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 68 SGK Tin học lớp 6 Câu 2 trang 68 SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu cách khởi động phần mềm soạn thảo văn bản Word nhanh nhất.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 68 SGK Tin học lớp 6 Câu 3 trang 68 SGK Tin học lớp 6

Liệt kê một số thành phần cơ bản có trên cửa sổ của Word.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 68 SGK Tin học lớp 6 Câu 4 trang 68 SGK Tin học lớp 6

Điền từ đúng vào các chỗ trống (...) trong các câu sau đây:

Xem chi tiết
Câu 5 trang 68 SGK Tin học lớp 6 Câu 5 trang 68 SGK Tin học lớp 6

Đánh dấu vào các lựa chọn đúng trong các câu sau đây

Xem chi tiết
Câu 6 trang 68 SGK Tin học lớp 6 Câu 6 trang 68 SGK Tin học lớp 6

Em đang soạn thảo một văn bản đã được lưu trước đó. Em gõ thêm được một số nội dung và bất ngờ nguồn điện bị mất. Khi có điện và mở lại văn bản đó, nội dung em vừa thêm có trong văn bản không? Vì sao?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 74 SGK Tin học lớp 6 Câu 1 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu các thành phần cơ bản của văn bản.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 74 SGK Tin học lớp 6 Câu 2 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Em hãy cho biết máy tính sẽ xác định câu dưới đây gồm những từ nào? "Ngày nay khi soạn thảo văn bản,chúng ta thường sử dụng máytính."

Xem chi tiết
Câu 3 trang 74 SGK Tin học lớp 6 Câu 3 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Đánh dấu các câu đúng:

Xem chi tiết
Câu 4 trang 74 SGK Tin học lớp 6 Câu 4 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Theo em, tại sao không nên để dấu cách trước các dấu chấm câu?

Xem chi tiết
Câu 5 trang 75 SGK Tin học lớp 6 Câu 5 trang 75 SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau về ý nghĩa của con trỏ soạn thảo và con trỏ chuột. Khi ta di chuyển chuột, con trỏ soạn thảo có di chuyển theo không?

Xem chi tiết
Câu 6 trang 75 SGK Tin học lớp 6 Câu 6 trang 75 SGK Tin học lớp 6

Để soạn thảo và hiển thị văn bản chữ Việt trên máy tính ta cần thêm các công cụ hỗ trợ gì?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 81 SGK Tin học lớp 6 Câu 1 trang 81 SGK Tin học lớp 6

Nêu sự giống nhau và khác nhau về chức năng của phím Delete và phím Backspace trong soạn thảo văn bản.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 81 SGK Tin học lớp 6 Câu 2 trang 81 SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu tác dụng của các lệnh Copy, Cut, Paste.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 81 SGK Tin học lớp 6 Câu 3 trang 81 SGK Tin học lớp 6

Thực hiện các thao tác sau đây và cho nhận xét về kết quả:

Xem chi tiết
Câu 4 trang 81 SGK Tin học lớp 6 Câu 4 trang 81 SGK Tin học lớp 6

Điền vào bảng sau tác dụng của các nút lệnh tương ứng

Xem chi tiết
Câu 5 trang 82 SGK Tin học lớp 6 Câu 5 trang 82 SGK Tin học lớp 6

Em có thể khôi phục (Undo)bao nhiêu thao tác trước đó :

Xem chi tiết
Câu 1 trang 88 SGK Tin học lớp 6 Câu 1 trang 88 SGK Tin học lớp 6

Thế nào là định dạng văn bản? Các lệnh định dạng được phân loại như thế nào?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 88 SGK Tin học lớp 6 Câu 2 trang 88 SGK Tin học lớp 6

Hãy điền tác dụng định dạng kí tự của các nút lệnh sau:

Xem chi tiết
Câu 3 trang 88 SGK Tin học lớp 6 Câu 3 trang 88 SGK Tin học lớp 6

Làm thế nào để biết một phần văn bản viết phông chữ gì ?

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất