CHƯƠNG 4. SOẠN THẢO VĂN BẢN

Bình chọn:
4.7 trên 101 phiếu
Câu 6 trang 68 SGK Tin học lớp 6 Câu 6 trang 68 SGK Tin học lớp 6

Em đang soạn thảo một văn bản đã được lưu trước đó. Em gõ thêm được một số nội dung và bất ngờ nguồn điện bị mất. Khi có điện và mở lại văn bản đó, nội dung em vừa thêm có trong văn bản không? Vì sao?

Xem chi tiết
Câu 6 trang 75 SGK Tin học lớp 6 Câu 6 trang 75 SGK Tin học lớp 6

Để soạn thảo và hiển thị văn bản chữ Việt trên máy tính ta cần thêm các công cụ hỗ trợ gì?

Xem chi tiết
Câu 6 trang 88 SGK Tin học lớp 6 Câu 6 trang 88 SGK Tin học lớp 6

Em có thể định dạng các thành phần khác nhau của văn bản bằng nhiều phông chữ khác nhau được không ?

Xem chi tiết
Câu 5 trang 91 SGK Tin học lớp 6 Câu 5 trang 91 SGK Tin học lớp 6

Khoảng cách giữa hai đoạn văn bản liền nhau được xác định bởi các tham số nào của đoạn văn bản?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 96 SGK Tin học lớp 6 Câu 1 trang 96 SGK Tin học lớp 6

Nêu sự khác biệt của lề trang văn bản và lề đoạn văn bản.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 96 SGK Tin học lớp 6 Câu 2 trang 96 SGK Tin học lớp 6

Hãy liệt kê một vài lệnh trình bày trang vãn bản đơn giản.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 96 SGK Tin học lớp 6 Câu 3 trang 96 SGK Tin học lớp 6

Một văn bản đã được trình bày với trang nằm ngang. Em có thể đặt lại văn bản đó theo hướng trang đứng được không? Nếu được thì cần thực hiện các thao tác nào?

Xem chi tiết
Câu 4 trang 96 SGK Tin học lớp 6 Câu 4 trang 96 SGK Tin học lớp 6

Một văn bản có 10 trang. Hãy thử tìm hiểu xem em có thể chỉ in hai trang đầu của ván bản được không?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 98 SGK Tin học lớp 6 Câu 2 trang 98 SGK Tin học lớp 6

Liệt kê các thao tác cần thực hiện để thay thế một cụm từ trong cả văn bản.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 98 SGK Tin học lớp 6 Câu 1 trang 98 SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu sự khác biệt giữa lệnh Find và lệnh Replace.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 98 SGK Tin học lớp 6 Câu 3 trang 98 SGK Tin học lớp 6

Mở hộp thoại Find and Replace. Nháy nút ‘‘More’’ trên hộp thoại để mở rộng hộp thoại có phần dưới như hình.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 98 SGK Tin học lớp 6 Câu 4 trang 98 SGK Tin học lớp 6

Em có thể dùng công cụ tìm và thay thế để gõ tắt được không? Chẳng hạn văn bản cần soạn thảo có nhiều từ "Việt Nam" và em muốn gõ tắt bằng hai kí tự "VN".

Xem chi tiết
Câu 1 trang 102 SGK Tin học lớp 6 Câu 1 trang 102 SGK Tin học lớp 6

Hãy liệt kê một số hoạt động hằng ngày có liên quan đến soạn thảo văn bản của em và của các thành viên trong gia đình em.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 101 SGK Tin học lớp 6 Câu 2 trang 101 SGK Tin học lớp 6

Khởi động Word và khám phá cửa sổ của Word...

Xem chi tiết
Câu 3 trang 102 SGK Tin học lớp 6 Câu 3 trang 102 SGK Tin học lớp 6

Soạn thảo văn bản, lưu văn bản và kết thúc...

Xem chi tiết
Câu 4 trang 102 SGK Tin học lớp 6 Câu 4 trang 102 SGK Tin học lớp 6

Em đang soạn thảo một văn bản đã được lưu trước đó. Em gõ thêm được một số nội dung và bất ngờ nguồn điện bị mất...

Xem chi tiết
Câu 1 trang 108 SGK Tin học lớp 6 Câu 1 trang 108 SGK Tin học lớp 6

Em hãy cho biết chương trình soạn thảo văn bản sẽ xác định câu dưới đây gồm bao nhiêu từ?...

Xem chi tiết
Câu 2 trang 108 SGK Tin học lớp 6 Câu 2 trang 108 SGK Tin học lớp 6

Theo em lí do gì để ta chỉ nên dùng một kí tự trống để phân cách giữa hai từ...

Xem chi tiết
Câu 3 trang 108 SGK Tin học lớp 6 Câu 3 trang 108 SGK Tin học lớp 6

Nhập văn bản. a) Khởi động phần mềm gõ UniKey và thiết đặt chế độ gõ chữ tiếng việt: chọn bản mã Unicode, chọn kiểu gõ Telex (hoặc VNI)...

Xem chi tiết
Bài 1 trang 109 SGK Tin học lớp 6 Bài 1 trang 109 SGK Tin học lớp 6

Văn bản đầu tiên của em

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài