CHƯƠNG 1. LÀM QUEN VỚI TIN HỌC VÀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ

Bình chọn:
4.4 trên 62 phiếu
Câu 1 trang 5 SGK Tin học lớp 6 Câu 1 trang 5 SGK Tin học lớp 6

Thông tin là gì?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 5 SGK Tin học lớp 6 Câu 2 trang 5 SGK Tin học lớp 6

Em hãy nêu một số ví dụ cụ thể về thông tin và cách thức mà con người thu nhận thông tin đó.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 5 SGK Tin học lớp 6 Câu 3 trang 5 SGK Tin học lớp 6

Những ví dụ nêu trong bài học đều là những thông tin mà em có thể tiếp nhận được bằng tai (thính giác), bằng mắt (thị giác). Em hãy thử nêu ví dụ về những thông tin mà con người có thể thu nhận được bằng các giác quan khác.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 5 SGK Tin học lớp 6 Câu 4 trang 5 SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu một số ví dụ minh họa về hoạt động thông tin của con người.

Xem chi tiết
Câu 5 trang 5 SGK Tin học lớp 6 Câu 5 trang 5 SGK Tin học lớp 6

Hãy tìm thêm ví dụ về những công cụ và phương tiện giúp con người vượt qua hạn chế của các giác quan và bộ não.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 9 SGK Tin học lớp 6 Câu 1 trang 9 SGK Tin học lớp 6

Ngoài ba dạng thông tin cơ bản nêu trong bài học, em hãy thử tìm xem còn có dạng thông tin nào khác không?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 9 SGK Tin học lớp 6 Câu 2 trang 9 SGK Tin học lớp 6

Nêu một vài ví dụ minh họa có thể biểu diễn thông tin bằng nhiều cách khác nhau .

Xem chi tiết
Câu 3 trang 9 SGK Tin học lớp 6 Câu 3 trang 9 SGK Tin học lớp 6

Theo em , tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit?

Xem chi tiết
Câu 1 trang 13 SGK Tin học lớp 6 Câu 1 trang 13 SGK Tin học lớp 6

Những khả năng to lớn nào đã làm cho máy tính trở thành một công cụ xử lí thông tin hữu hiệu?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 13 SGK Tin học lớp 6 Câu 2 trang 13 SGK Tin học lớp 6

Hãy kể thêm một vài ví dụ về những công việc có thể thực hiện với sự trợ giúp của máy tính điện tử.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 13 SGK Tin học lớp 6 Câu 3 trang 13 SGK Tin học lớp 6

Đâu là hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 19 SGK Tin học lớp 6 Câu 2 trang 19 SGK Tin học lớp 6

Tại sao CPU có thể được coi như bộ não của máy tính?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 19 SGK Tin học lớp 6 Câu 3 trang 19 SGK Tin học lớp 6

Hãy trình bày tóm tắt chức năng và phân loại bộ nhớ máy tính.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 19 SGK Tin học lớp 6 Câu 4 trang 19 SGK Tin học lớp 6

Hãy kể tên một vài thiết bị vào/ra của máy tính mà em biết.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 19 SGK Tin học lớp 6 Câu 1 trang 19 SGK Tin học lớp 6

Cấu trúc chung của máy tính điện tử theo Von Neumann gồm những bộ phận nào?

Xem chi tiết
Câu 5 trang 19 SGK Tin học lớp 6 Câu 5 trang 19 SGK Tin học lớp 6

Em hiểu thế nào là phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng? Hãy kể tên một vài phần mềm mà em biết.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất