CHƯƠNG 3. HỆ ĐIỀU HÀNH

Bình chọn:
4.2 trên 46 phiếu
Câu 1 trang 65 SGK Tin học lớp 6

Vì sao cần có hệ thống đèn giao thông tại các ngã tư đường phố khi có đông người qua lại?

Xem lời giải

Câu 2 trang 65 SGK Tin học lớp 6

Vì sao trong nhà trường lại rất cần có một thời khoá biểu học tập cho tất cả các lớp?

Xem lời giải

Câu 3 trang 65 SGK Tin học lớp 6

Hãy quan sát các hiện tượng trong xã hội và cuộc sống tương tự với hai hiện tượng đã nêu và đưa ra nhận xét của em.

Xem lời giải

Câu 4 trang 65 SGK Tin học lớp 6

Phần mềm học gõ bàn phím bằng mười ngón có phải là hệ điều hành không? Tại sao?

Xem lời giải

Câu 5 trang 65 SGK Tin học lớp 6

Trong các thiết bị sau thiết bị nào có hệ điều hành?

Xem lời giải

Câu 6 trang 65 SGK Tin học 6

Em hãy giải thích tại sao hệ điều hành phải được cài đặt đầu tiên trên máy tính?

Xem lời giải

Câu 7 trang 65 SGK Tin học 6

Hãy nêu vai trò quan trọng của hệ điều hành.

Xem lời giải

Câu 1 trang 69 SGK Tin học lớp 6

Em hãy thử hình dung nếu máy tính không có hệ điều hành thì điều gì sẽ xảy ra?

Xem lời giải

Câu 2 trang 69 SGK Tin học lớp 6

Hệ điều hành là phần mềm hay phần cứng?

Xem lời giải

Câu 3 trang 69 SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu sự khác nhau cơ bản giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụng.

Xem lời giải

Câu 4 trang 69 SGK Tin học lớp 6

Hệ điều hành có những nhiệm vụ gì đối với máy tính?

Xem lời giải

Câu 5 trang 69 SGK Tin học lớp 6

Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên trong máy tính?

Xem lời giải

Câu 6 trang 69 SGK Tin học lớp 6

Em hãy liệt kê các tài nguyên của máy tính theo hiểu biết của mình.

Xem lời giải

Câu 1 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem lời giải

Câu 2 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin?

Xem lời giải

Câu 3 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Giả sử đĩa C có tổ chức thông tin được mô tả trong hình dưới đây...

Xem lời giải

Câu 4 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Em hãy nêu những thao tác chính với tệp và thư mục. Vì sao chúng ta cần các thao tác này?

Xem lời giải

Câu 5 trang 74 SGK Tin học lớp 6

Trong một đĩa cứng có thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau được hay không?

Xem lời giải

Câu 6 trang 74 SGK Tin học 6

Trong một đường dẫn có thể có hai thư mục trùng tên nhau không?

Xem lời giải

Câu 1 trang 81 SGK Tin học lớp 6

Nút Start nằm ở đâu trên màn hình nền?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài