Bài 1 trang 144 SGK Tin học lớp 6


Danh bạ riêng của em

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1: Danh bạ riêng của em

Câu a

Tạo danh bạ riêng của em

Lời giải chi tiết:

- Bước 1: Tạo bảng: Nháy chuột vào Table trong dải lệnh Insert và chọn số dòng, cột cần thiết cho bảng 

- Bước 2: Lần lượt điền các thông tin tại các ô trong bảng như sau: 

- Bước 3: Định dạng văn bản:

+ Dòng 1: Giữ chuột và kéo con trỏ chuột chọn hết văn bản dòng 1: 

+ Nháy chọn thẻ căn giữa giữa trong nhóm lệnh Alignment của dải lệnh Layout

Ta được bảng như sau: 

+ Nháy chọn biểu tượng chữ B trong nhóm lệnh Font của dải lệnh Home

Ta được bảng như sau: 

+ Nháy chuột chọn biểu tượng   trong nhóm Paragraph của dải lệnh Home và nháy chuột chọn màu trong bảng màu để đổ màu nền cho tiêu đề: 

Ta được bảng như sau: 

+ Giữ chuột và kéo con trỏ chuột chọn hết văn bản các ô ở 2 cột đầu: 

+ Nháy chọn thẻ căn trái giữa trong nhóm lệnh Alignment của dải lệnh Layout

Ta được bảng: 

+ Giữ chuột và kéo con trỏ chuột chọn hết văn bản các ô ở 2 cột cuối: 

+ Nháy chọn thẻ căn giữa giữa trong nhóm lệnh Alignment của dải lệnh Layout

Ta được bảng: 

- Bước 4: Hoàn thành bảng: Nhập tên các bạn của em vào bảng: 

Câu b

 Soạn báo cáo học tập của em

Lời giải chi tiết:

- Bước 1: Tạo bảng: Nháy chuột vào Table trong dải lệnh Insert và chọn số dòng, cột cần thiết cho bảng: 

- Bước 2: Lần lượt điền các thông tin tại các ô trong bảng như sau: 

- Bước 3: Định dạng văn bản:

+ Dòng 1: Giữ chuột và kéo con trỏ chuột chọn hết văn bản dòng 1: 

+ Nháy chọn thẻ căn giữa giữa trong nhóm lệnh Alignment của dải lệnh Layout

Ta được bảng như sau: 

+ Nháy chọn biểu tượng chữ B trong nhóm lệnh Font của dải lệnh Home

Ta được bảng như sau: 

+ Nháy chuột chọn biểu tượng   trong nhóm Paragraph của dải lệnh Home và nháy chuột chọn màu trong bảng màu để đổ màu nền cho tiêu đề:

Ta được bảng như sau: 

+ Giữ chuột và kéo con trỏ chuột chọn hết văn bản các ô ở cột đầu: 

+ Nháy chọn thẻ căn trái giữa trong nhóm lệnh Alignment của dải lệnh Layout

Ta được bảng: 

+ Giữ chuột và kéo con trỏ chuột chọn hết văn bản các ô ở 3 cột cuối:

 

+ Nháy chọn thẻ căn giữa giữa trong nhóm lệnh Alignment của dải lệnh Layout

Ta được bảng: 

- Bước 4: Hoàn thành bảng: Nhập thêm các môn còn lại,ta được bảng: 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.