Câu 2 trang 50 SGK Tin học 6


Hãy giải thích hiện tượng nhật thực...

Đề bài

Hãy giải thích hiện tượng nhật thực. Điều khiển khung nhìn phần mềm để quan sát được hiện tượng nhật thực.

Lời giải chi tiết

- Hiện tượng nhật thực là lúc Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời thẳng hàng, Mặt Trăng nằm giữa Mặt Trời và Trái đất nên khi đứng ở Trái Đất thấy Mặt Trời bị Mặt Trăng che đi một phần hoặc toàn phần.

- Điều khiển phần mềm để quan sát hiện tượng nhật thực:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 5 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí