CHƯƠNG 2: NHIỆT HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Phần A - Trang 63 Vở bài tập Vật lí 6 Phần A - Trang 63 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 63 VBT vật lí 6 (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Câu 18.1, 18.2, 18.3 phần bài tập trong SBT – Trang 64 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 18.1, 18.2, 18.3 phần bài tập trong SBT – Trang 64 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 18.1, 18.2, 18.3 phần bài tập trong SBT – Trang 64 VBT Vật lí 6. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn?.........

Xem chi tiết
Câu 18a, 18b, 18c, 18d, 18e phần bài tập tương tự – Trang 64, 65 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 18a, 18b, 18c, 18d, 18e phần bài tập tương tự – Trang 64, 65 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 18a, 18b, 18c, 18d, 18e phần bài tập tương tự – Trang 64, 65 VBT Vật lí 6. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn...............

Xem chi tiết
Phần A - Trang 66, 67 Vở bài tập Vật lí 6 Phần A - Trang 66, 67 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 66, 67 VBT vật lí 6 (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Câu 19.1, 19.2, 19.6 phần bài tập trong SBT – Trang 67, 68 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 19.1, 19.2, 19.6 phần bài tập trong SBT – Trang 67, 68 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 19.1, 19.2, 19.6 phần bài tập trong SBT – Trang 67, 68 VBT Vật lí 6. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn?.........

Xem chi tiết
Câu 19a, 19b, 19c, 19d phần bài tập tương tự – Trang 68, 69 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 19a, 19b, 19c, 19d phần bài tập tương tự – Trang 68, 69 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 19a, 19b, 19c, 19d phần bài tập tương tự – Trang 68, 69 VBT Vật lí 6. Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi đun nóng...............

Xem chi tiết
Phần A - Trang 70, 71 Vở bài tập Vật lí 6 Phần A - Trang 70, 71 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 70, 71 VBT vật lí 6 (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Câu 20.1, 20.2, 20.3, 20.6 phần bài tập trong SBT – Trang 71, 72, 73 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 20.1, 20.2, 20.3, 20.6 phần bài tập trong SBT – Trang 71, 72, 73 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 20.1, 20.2, 20.3, 20.6 phần bài tập trong SBT – Trang 70, 71, 72 VBT Vật lí 6. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ nhiều tới ít.............

Xem chi tiết
Câu 20a, 20b, 20c, 20d, 20e phần bài tập tương tự – Trang 73 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 20a, 20b, 20c, 20d, 20e phần bài tập tương tự – Trang 73 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 20a, 20b, 20c, 20d, 20e phần bài tập tương tự – Trang 73 VBT Vật lí 6. Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt..........

Xem chi tiết
Mục I - Phần A - Trang 74 Vở bài tập Vật lí 6 Mục I - Phần A - Trang 74 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 74 VBT vật lí 6 Mục I - Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Mục II - Phần A - Trang 75 Vở bài tập Vật lí 6 Mục II - Phần A - Trang 75 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 75 VBT vật lí 6 Mục II - Băng kép (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Câu 21.1, 21.2, 21.3 phần bài tập trong SBT – Trang 75, 76 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 21.1, 21.2, 21.3 phần bài tập trong SBT – Trang 75, 76 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 21.1, 21.2, 21.3 phần bài tập trong SBT – Trang 75, 76 VBT Vật lí 6. Khi rót nước nóng ra khỏi phích nước, rồi đẩy nút lại ngay..........

Xem chi tiết
Câu 21a, 21b phần bài tập tương tự – Trang 76 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 21a, 21b phần bài tập tương tự – Trang 76 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 21a, 21b phần bài tập tương tự – Trang 76 VBT Vật lí 6 Tại sao khi rót nước sôi vào một cốc thủy tinh thành dày........

Xem chi tiết
Phần A - Trang 77, 78 Vở bài tập Vật lí 6 Phần A - Trang 77, 78 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 77, 78 VBT vật lí 6 (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Câu 22.1, 22.2, 22.3, 22.7 phần bài tập trong SBT – Trang 78,79 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 22.1, 22.2, 22.3, 22.7 phần bài tập trong SBT – Trang 78,79 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 22.1, 22.2, 22.3, 22.7 phần bài tập trong SBT – Trang 78, 79 VBT Vật lí 6. Nhiệt kế nào dưới đây có thể dùng để đo nhiệt độ.........

Xem chi tiết
Câu 22a, 22b, 22c, 22d phần bài tập tương tự – Trang 79 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 22a, 22b, 22c, 22d phần bài tập tương tự – Trang 79 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 22a, 22b, 22c, 22d phần bài tập tương tự – Trang 79 VBT Vật lí 6. Tại sao ống quản ở chỗ gần bầu thủy ngân............

Xem chi tiết
Báo cáo thực hành: Đo nhiệt độ - Trang 80, 81 Vở vài tập vật lí 6 Báo cáo thực hành: Đo nhiệt độ - Trang 80, 81 Vở vài tập vật lí 6

Mẫu báo cáo 1. Họ và tên học sinh:…………. Lớp:………………. 2. Ghi lại: a) 5 đặc điểm của nhiệt kế y tế:

Xem chi tiết
Mục I - Phần A - Trang 82, 83 Vở bài tập Vật lí 6 Mục I - Phần A - Trang 82, 83 Vở bài tập Vật lí 6

Giải trang 82, 83 VBT vật lí 6 Mục I - Sự nóng chảy (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 6

Xem chi tiết
Câu 24 - 25.1, 24 - 25.4 phần bài tập trong SBT – Trang 83, 84 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 24 - 25.1, 24 - 25.4 phần bài tập trong SBT – Trang 83, 84 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 24 - 25.1, 24 - 25.4 phần bài tập trong SBT – Trang 83, 84 VBT Vật lí 6. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan.......

Xem chi tiết
Câu 24a, 24b , 24c phần bài tập tương tự – Trang 85 Vở bài tập Vật lí 6 Câu 24a, 24b , 24c phần bài tập tương tự – Trang 85 Vở bài tập Vật lí 6

Giải câu 24a, 24b, 24c phần bài tập tương tự – Trang 85 VBT Vật lí 6. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào liên quan đến sự nóng chảy.....

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài