Bài 7 trang 42 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Bình chọn:
3.1 trên 9 phiếu

Giải bài tập bài 7 trang 42 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Đề bài

Hãy vận dụng đặc điểm của ảnh tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh của vật sáng có dạng mũi tên đặt trước gương phẳng như các trường hợp nêu ở hình H5.13, trong đó \({A_1}{B_1}\) song song với gương, \({A_2}{B_2}\) vuông gốc với gương còn \({A_3}{B_3}\) xiên góc với gương.

 

Lời giải chi tiết

  

 Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Chủ đề 5: Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng