Câu 5 trang 26 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 5 trang 26 Vở bài tập Lịch sử 5

Dưới đây là hai tấm hình lịch sử tiêu biểu có liên quan tới cuộc đời cách mạng cứu nước của Bác Hồ:

Ảnh bến cảng Nhà Rồng

Ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Em hãy cho biết hai hình ảnh trên liên quan đến hai sự kiện lịch sử nào?

Trả lời: 

Hình ảnh 1: Ngày 5/6/1911, Văn Ba rời tổ quốc, ra đi tìm đường cứu nước.

Hình ảnh 2: Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu