Câu 2 trang 25 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 2 trang 25 Vở bài tập Lịch sử 5

Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.

Em hãy nêu điểm giống nhau của các nhân vật lịch sử tiêu biểu trên đây.

Trả lời:

Điểm giống nhau của các nhân vật lịch sử tiêu biểu trên đây là:

- Họ đều là những người trí thức yêu nước. Mong muốn đất nước được tự do, phát triển.


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu