Bài 5 trang 25 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Giải bài tập bài 5 trang 25 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Đề bài

Hình H3.17 là ánh nguyệt thực, chụp tại một cây cầu ở Hoa Kì, tháng 2 năm 2008. Hình ảnh này cho biết lúc đó Mặt Trăng

A. nằm hoàn toàn trong vùng bóng nửa tối của Trái Đất.

B. nằm hoàn toàn trong vùng bóng tối của Trái Đất.

C. nằm một phần trong vùng bóng nửa tối, một phần trong vùng bóng tối của Trái Đất.

D. nằm một phần ở vùng sáng, một phần ở vùng bóng nửa tối của Trái Đất.

 

Lời giải chi tiết

Đáp án C: Đúng.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Chủ đề 3: Ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng