Câu 5 trang 16 SGK Tin học 7

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Nhìn vào trang tính, ta có thể biết các ô chứa dữ liệu dạng nào không, nếu sai khi nhập dữ liệu không thực hiện bất kì thao tác nào khác ?

Nhìn vào trang tính, ta có thể biết các ô chứa dữ liệu dạng nào không, nếu sau khi nhập dữ liệu không thực hiện bất kì thao tác nào khác ?

Lời giải : 

Sau khi nhập dữ liệu không thực hiện bất kì thao tác nào khác nhìn vào trang tính ta có thể biết được ô chứa dữ liệu đang có kiểu số hoặc ký tự.

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan