Câu 1 trang 16 SGK Tin học 7

Bình chọn:
4 trên 11 phiếu

Hãy liệt kê các thành phần chính của trang tính?

Hãy liệt kê các thành phần chính của trang tính?

Lời giải : 

Các thành phần chính của trang tính bao gồm :

- Hàng : 

- Hộp tên 

- Cột 

- Ô tính. 

- Khối 

- Thanh công thức

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan