Câu 4 trang 22 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 4 trang 22 Vở bài tập Lịch sử 5

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng.

Ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám ở nước ta là:

☐ 18 – 8

☐ 19 – 8

☐ 23 – 8

☐ 25 – 8

Trả lời: 

☒ 19 – 8


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu