Câu 3 trang 21 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 3 trang 21 Vở bài tập Lịch sử 5

Nối các thông tin sao cho phù hợp giữa thời gian với sự kiện:

Trả lời:


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu