Bài 4 trang 106 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Bình chọn:
2.8 trên 6 phiếu

Giải bài tập bài 4 trang 106 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Đề bài

Khi cọ xát thanh nhựa vào giấy, thanh nhựa dễ dàng nhiễm điện hơn khi

A. các vật cọ xát và thời tiết đều khô ráo.

B. các vật cọ xát và thời tiết đều ẩm ướt.

C. các vật cọ xát thì khô ráo còn thời tiết thì ẩm ướt.

D. các vật cọ xát thì ẩm ướt còn thời tiết thì khô ráo.

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án A.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Chủ đề 15: Sự nhiễm điện do cọ xát