Câu 3 trang 97 SGK Tin học 7


Một ô ngoài vùng dữ liệu trên trang tính đang được em chọn...

Đề bài

Một ô ngoài vùng dữ liệu trên trang tính đang được em chọn. Em hãy thực hiện các bước tạo biểu đồ để minh họa dữ liệu. Biểu đồ có được tạo không?

Lời giải chi tiết

Một biểu đồ được tạo nhưng không có dữ liệu trên biểu đồ này.

Giả sử, em chọn ô H1 nằm ngoài vùng dữ liệu trên trang tính. Em thực hiện lần lượt các bước sau để thực hiện tạo biểu đồ để minh họa dữ liệu:

- Bước 1: Chỉ định miền dữ liệu: Nháy chuột ô H1:

 - Bước 2: Chọn dạng biểu đồ: Nháy chuột chọn nhóm biểu đồ cột  trong nhóm Charts trên dải lệnh Insert rồi chọn dạng biểu đồ trong nhóm đó.

 → Kết quả: Một biểu đồ có tên là Chart 20 được tạo nhưng không có dữ liệu trên biểu đồ này.

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.2 trên 19 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí