Câu 3 trang 84 SGK Tin học 7

Bình chọn:
3.4 trên 10 phiếu

Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ 1 bảng dữ liệu

Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ 1 bảng dữ liệu 

Lời giải :

Các bước tạo biểu đồ :

B1: Chọn 1 ô trong miền có dữ liệu cần biểu diễn bằng biểu đồ.

B2: Nháy nút Chart Wizard. Chương trình bảng tính sẽ hiển thị hộp thoại Chart Wizard đầu tiên.

B3: Nháy liên tiếp nút Next trên các hộp thoại và nháy nút Finish trên hộp thoại cuối cùng ( khi nút Next bị mờ đi), ta sẽ có kết quả là một biểu đồ. 

 

Các bài liên quan: - Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.