Câu 2 trang 84 SGK Tin học 7

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Hãy nêu một vài dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất.

Hãy nêu một vài dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất.

Lời giải : 

Có 3 dạng biểu đồ thường gặp nhất :

- Biểu đồ hình cột: So sánh dữ liệu có trong nhiều cột.

- Biểu đó đường gấp khúc: dễ dành dự đoán xu hướng tăng-giảm trong tương lai của dữ liệu.

- Biểu đò hình quạt: Mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan