Câu 3 trang 47 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 3 trang 47 Vở bài tập Lịch sử 5

Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng.

Nước nào dưới đây đã giúp đỡ nước ta xây dựng Nhà máy Cơ khí ở Hà Nội:

A. Trung Quốc

B. Liên Xô (trước đây).

C. Công hòa Liên bang Nga.

D. Cu-ba.

Trả lời: 

B. Liên Xô (trước đây).


Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu