Câu 3 trang 43 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 3 trang 43 Vở bài tập Lịch sử 5

Điền nội dung phù hợp vào chỗ trống (…) trong các ô dưới đây:

Âm mưu và hành động của Mĩ – Diệm sau khi kí Hiệp định Giơ-ne-vơ là:

Trả lời:


Bình chọn:
4.5 trên 19 phiếu

>> Xem thêm