Câu 2 trang 42 Vở bài tập Lịch sử 5


Giải bài tập Câu 2 trang 42 Vở bài tập Lịch sử 5

“Sông Bến Hải bên còn bên mất

Cầu Hiền Lương bên lở bên bồi”

Kẻ thù nào gây nên nỗi đau chia cắt hai miền Nam Bắc?

Trả lời:

Đế quốc Mĩ và bè lũ tay sai gây nên nỗi đau chia cắt hai miền Nam Bắc.


Bình chọn:
4.4 trên 13 phiếu

>> Xem thêm