Câu 3 trang 29 SGK Tin học 7

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số -4, 3. Em hãy cho biết kết quả của các công thức tính sau:

Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số -4, 3. Em hãy cho biết kết quả của các công thức tính sau:

a) = SUM(A1, B1)

b) = SUM(A1,B1,B1)

c) = SUM(A1, B1, -5)

d) = SUM(A1, B1, 2)

e) = AVERAGE(A1, B1, 4)

g) = AVERAGE(A1, B1, 5,0)

Lời giải : 

a) = SUM(A1, B1) Kết quả thực hiện là : - 1

b) = SUM(A1,B1,B1) Kết quả thực hiện là : 2

c) = SUM(A1, B1, -5) Kết quả thực hiện là : - 6

d) = SUM(A1, B1, 2) Kết quả thực hiện là : 1

e) = AVERAGE(A1, B1, 4) Kết quả thực hiện là : 1

g) = AVERAGE(A1, B1, 5, 0) Kết quả thực hiện là : 1

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan