Câu 2 trang 36 SGK Tin học 7


Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số -4,3. Em hãy cho biết kết quả các công thức tính sau...

Đề bài

Giả sử trong các ô A1, B1 lần lượt chứa các số -4, 3. Em hãy cho biết kết quả các công thức tính sau:

a) =SUM(A1, B1);                                      b) =SUM(A1,B1,B1);

c) =SUM(A1,B1,-5);                                   d) =SUM(A1, B1, 2);

e) =AVERAGE(A1,B1,4);                             f) =AVERAGE(A1,B1,5,0);

Lời giải chi tiết

Theo giả thiết: A1 = -4; B1 = 3, ta có:

a) = SUM(A1, B1) Kết quả thực hiện là : - 1;

b) = SUM(A1,B1,B1) Kết quả thực hiện là : 2;

c) = SUM(A1, B1, -5) Kết quả thực hiện là : - 6;

d) = SUM(A1, B1, 2) Kết quả thực hiện là : 1;

e) = AVERAGE(A1, B1, 4) Kết quả thực hiện là : 1;

g) = AVERAGE(A1, B1, 5, 0) Kết quả thực hiện là : 1.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 29 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí