Câu 2 trang 29 SGK Tin học 7

Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Cách nhập hàm nào sau đây là không đúng? Chỉ ra chỗ sai.

Cách nhập hàm nào sau đây là không đúng? Chỉ ra chỗ sai.

a) = SUM(5,A3,B1);

b) = SUM(5,A3,B1);

c) = SUM(5,A3,B1);

d) = SUM(5,A3,B1);

Lời giải : 

Cách nhập hàm không đúng là câu d), vì: sau tên hàm SUM có khoảng trắng. Sửa lại cho đúng là: =SUM(5,A3,B1)

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan