Bài 3 trang 16 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7


Giải bài tập bài 3 trang 16 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Đề bài

Môi trường đồng tính nào sau đây không thỏa điều kiện về sự truyền thẳng của ánh sáng?

A. Không khí                            B. Thủy tinh                            

C. Nước                                   D. Sắt

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án D vì sắt không cho ánh sáng truyền qua.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 21 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí