Câu 26a, 26b, 26c phần bài tập tương tự – Trang 92 Vở bài tập Vật lí 6


Giải câu 26a, 26b, 26c phần bài tập tương tự – Trang 92 VBT Vật lí 6. Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là............

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. Bài tập tương tự

26a

Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào là của sự bay hơi?

A. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định đối với mỗi chất lỏng.

B. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng.

C. Chỉ xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng.

D. Chỉ xảy ra trong lòng chất lỏng.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về đặc điểm của sự bay hơi.

- Sự biến đổi của một chất từ thể lỏng sang thể hơi (hay khí) gọi là sự bay hơi.

- Mọi chất lỏng đều có thể bay hơi, mỗi chất khác nhau có tốc độ bay hơi khác nhau.

- Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào: nhiệt độ, gió, mặt thoáng và phụ thuộc vào từng chất lỏng.

- Sự bay hơi xảy ra ở một nhiệt độ bất kì trên mặt của chất lỏng.

Lời giải chi tiết:

Sự bay hơi xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng.

Đáp án B

26b

Tốc độ bay hơi của nước đựng trong một bình hình trụ càng lớn khi:

A. Nước trong cốc càng nhiều.

B. Nước trong cốc càng ít.

C. Cốc được đặt ở ngoài sân.

D. Cốc được đặt ở trong nhà.

Câu trả lời nào đúng?

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về đặc điểm của sự bay hơi.

- Sự biến đổi của một chất từ thể lỏng sang thể hơi (hay khí) gọi là sự bay hơi.

- Mọi chất lỏng đều có thể bay hơi, mỗi chất khác nhau có tốc độ bay hơi khác nhau.

- Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào: nhiệt độ, gió, mặt thoáng và phụ thuộc vào từng chất lỏng.

- Sự bay hơi xảy ra ở một nhiệt độ bất kì trên mặt của chất lỏng.

Lời giải chi tiết:

Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió, vì vậy nước trong cốc ngoài sân có nhiệt độ cao và gió mạnh mạnh hơn nên nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh.

Đáp án C 

26c

Tại sao trước khi cấy lúa, người ta phải xén bớt ngọn mạ đi?

Phương pháp giải:

Vận dụng vào đặc điểm sự bay hơi của nước.

Lời giải chi tiết:

Làm như vậy để giảm bớt sự bay hơi, làm cây lúa khi mới cấy ít bị mất nước hơn, duy trì sự sống.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.