Câu 26 - 27.1, 26 - 27.2, 26 - 27.6 phần bài tập trong SBT – Trang 91, 92 Vở bài tập Vật lí 6


Giải câu 26 - 27.1, 26 - 27.2, 26 - 27.6 phần bài tập trong SBT – Trang 91, 92 VBT Vật lí 6. Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự bay hơi...........

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Bài tập trong SBT

26 - 27.1

Trong các đặc điếm sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự bay hơi?

A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng.

B. Xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng,

C. Không nhìn thấy được.

D. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về đặc điểm của sự bay hơi.

- Sự biến đổi của một chất từ thể lỏng sang thể hơi (hay khí) gọi là sự bay hơi.

- Mọi chất lỏng đều có thể bay hơi, mỗi chất khác nhau có tốc độ bay hơi khác nhau.

- Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào: nhiệt độ, gió, mặt thoáng và phụ thuộc vào từng chất lỏng.

Sự bay hơi xảy ra ở một nhiệt độ bất kì trên mặt của chất lỏng.

Lời giải chi tiết:

Vậy đặc điểm nào không phải là của sự bay hơi là: Xảy ra ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng.

Đáp án D

26 - 27.2

Nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh khi:

A. Nước trong cốc càng nhiều.

B. Nước trong cốc càng ít.

C. Nước trong cốc càng nóng.

D. Nước trong cốc càng lạnh.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về đặc điểm của sự bay hơi.

- Sự biến đổi của một chất từ thể lỏng sang thể hơi (hay khí) gọi là sự bay hơi.

- Mọi chất lỏng đều có thể bay hơi, mỗi chất khác nhau có tốc độ bay hơi khác nhau.

- Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào: nhiệt độ, gió, mặt thoáng và phụ thuộc vào từng chất lỏng.

Lời giải chi tiết:

Nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh khi nước trong cốc càng nóng.

=> Đáp án C

26 - 27.6

Tại sao sấy tóc lại làm cho tóc mau khô?

Phương pháp giải:

+ Vận dụng kiến thức về đặc điểm của sự bay hơi.

+ Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào: nhiệt độ, gió, mặt thoáng và phụ thuộc vào từng chất lỏng.

Lời giải chi tiết:

Tốc độ bay hơi tăng khi nhiệt độ tăng và có gió. Sấy tóc vừa tăng nhiệt độ vừa tạo thành gió.

=> Tóc mau khô hơn

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.