Câu 2 trang 72 SGK Tin học lớp 6

Bình chọn:
3.6 trên 9 phiếu

Lọc dữ liệu là gì? Hãy nêu một vài ví dụ thực tế

Lọc dữ liệu là gì? Hãy nêu một vài ví dụ thực tế.

Lời giải : 

- Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hang thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.

- Ví dụ :

   + Trong bảng điểm lớp, lọc ra các bạn có điểm 10 môn Tin học.

   + Lọc ra 3 bạn có điểm trung bình cao nhất .

   + Lọc ra các bạn ngỉ học nhiều nhất

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan