Câu 1 trang 83 SGK Tin học lớp 6


Khởi động chương trình bảng tính Excel, nhập dữ liệu và thực hiện các thao tác định dạng để có trang tính lưu kết quả thi đấu của đoàn vận động viên các nước tham gia SEAGAMES 28 như hình 1.89a

Đề bài

Khởi động chương trình bảng tính Excel, nhập dữ liệu và thực hiện các thao tác định dạng để có trang tính lưu kết quả thi đấu của đoàn vận động viên các nước tham gia SEAGAMES 28 như hình 1.89a. Hãy

a) Sắp xếp các nước theo tên nước với thứ tự tăng dần, giảm dần theo vần chữ cái.

b) Sắp xếp các nước theo tổng số huy chương đạt được với thứ tự giảm dần.

c) Sắp xếp các nước theo tổng số huy chương vàng đạt được theo thứ tự giảm dần.

Lưu bảng tính với tên SeaGames.

Lời giải chi tiết

 Nhập dữ liệu như hình 1.89a – sgk trang 79:

a)   

1. Sắp xếp các nước theo tên nước với thứ tự tăng dần theo vần chữ cái:

- Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột B (Nước), ví dụ chọn ô B2:

- Bước 2: Chọn lệnh  trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp các nước theo tên nước với thứ tự tăng dần theo vần chữ cái:

→ Kết quả:

2. Sắp xếp các nước theo tên nước với thứ tự giảm dần theo vần chữ cái.

- Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột B (Nước), ví dụ chọn ô B2:

- Bước 2: Chọn lệnh  trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp các nước theo tên nước với thứ tự giảm dần theo vần chữ cái: 

→ Kết quả:

b) Sắp xếp các nước theo tổng số huy chương đạt được với thứ tự giảm dần:

- Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột F (Tổng huy chương), ví dụ chọn ô F2:

- Bước 2: Chọn lệnh  trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp các nước theo tổng số huy chương đạt được với thứ tự giảm dần:

→ Kết quả:

c) Sắp xếp các nước theo tổng số huy chương vàng đạt được theo thứ tự giảm dần:

- Bước 1: Nháy chuột chọn một ô trong cột C (Số huy chương vàng), ví dụ chọn ô C2:

- Bước 2: Chọn lệnh  trong nhóm Sort & Filter của dải lệnh Data để sắp xếp các nước theo tổng số huy chương vàng đạt được theo thứ tự giảm dần:

 → Kết quả:

Lưu bảng tính với tên SeaGames:

Em mở bảng chọn File, nháy chuột vào lệnh  và thực hiện theo các bước chỉ dẫn trên cửa sổ Save As dưới đây: 

Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.5 trên 19 phiếu
  • Câu 2 trang 83 SGK Tin học lớp 6

    Tiếp tục làm việc với bảng tính SeaGames. Hãy: a) Lọc ra ba nước có tổng số huy chương nhiều nhất...

  • Câu 3 trang 83 SGK Tin học 7

    Với bảng tính SeaGames khi lọc ra ba nước có tổng số huy chương nhiều nhất, em nhận được kết quả nhiều hơn ba nước. Giải thích tại sao?

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí