Câu 12.1, 12.5, 12.7 phần bài tập trong SBT – Trang 57, 58 Vở bài tập Vật lí 8


Giải bài 12.1, 12.5, 12.7 phần bài tập trong SBT – Trang 57, 58 VBT Vật lí 8.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Bài tập trong SBT

12.1

Khi vật nổi trên chất lỏng thì lực đẩy Ác-si-mét có cường độ:

A. bằng trọng lượng của phần vật chìm trong nước.

B. bằng trọng lượng của phần nước bị vật chiêm chỗ.

C. bằng trọng lượng của vật.

D. bằng trọng lượng riêng của nước nhân với thể tích của vật.

Phương pháp giải:

Nếu ta thả một vật ở trong lòng chất lỏng thì

Vật chìm xuống khi lực đẩy Ác si mét FA nhỏ hơn trọng lượng P: FA < P

Vật nổi lên khi :  FA >  P

Vật lơ lửng trong chất lỏng khi:  FA = P

Công thức tính lực đẩy Ác si mét: F= d.V, trong đó: d là trọng lực riêng của chất lỏng, V là thể tích của phần chất lỏng bị chiếm chỗ.

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Lực đẩy Ác si mét: F= d.V, trong đó: d là trọng lực riêng của chất lỏng, V là thể tích của phần chất lỏng bị chiếm chỗ. 

Tức là: lực đẩy Ác si mét bằng trọng lượng phần nước bị vật chiếm chỗ.

12.5.

Gắn một quả cầu bằng chì vào giữa mặt đang nổi trên nước của một miếng gỗ (H.12.3).Nếu quay ngược miếng gỗ cho quả cầu nằm trong nước thì mực nước có thay đổi không ? Tại sao?

Phương pháp giải:

Một vật lơ lửng ở trong lòng chất lỏng thì FA = Pvật

Lời giải chi tiết:

FA = Pvật không đổi nên thể tích nước bị chiếm chỗ không đổi và mực nước trong bình không đổi.

12.7.

Một vật có trọng lượng riêng là 26000N/m3. Treo vật vào một kế rồi nhúng vật ngập trong nước thì lực kế chỉ 150N. Hỏi nếu treo vật ngoài không khí thì lực kế chỉ bao nhiêu ? Cho biết trọng lượng riêng của nước là 10000N/m3.

Phương pháp giải:

Công thức tính lực đẩy Ác si mét: F= d.V

trong đó: d là trọng lực riêng của chất lỏng, V là thể tích của phần chất lỏng bị chiếm chỗ.

Lời giải chi tiết:

F= P - P⇒ dnV = dV - Pn

Với P là số chỉ của lực kế khi treo vật vào lực kế ở ngoài không khí;

Pn là số chỉ của lực kế khi vật ở trong nước;

d là trọng lượng riêng của vật,

dn là trọng lượng riêng của nước.

Suy ra: \(V = \displaystyle{{{P_n}} \over {d - {d_n}}}\)

\(\Rightarrow P = d.{\displaystyle{{P_n}} \over \displaystyle{d - {d_n}}} = 243,75N\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.