Bài 1. Chuyển động cơ học

Bình chọn:
4.5 trên 109 phiếu
Mục I (Phần A) – Trang 5 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 5 vbt vật lý 8 Mục Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên? (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 1

Xem lời giải

Mục II (Phần A) – Trang 6 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 6 vbt vật lý 8 Mục II - Tính tương đối của chuyển động và đứng yên (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 1

Xem lời giải

Mục III (Phần A) – Trang 6 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 6 vbt vật lý 8 Mục III - Một số chuyển động thường gặp (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 1

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Mục IV (Phần A) – Trang 6 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 6 vbt vật lý 8 Mục IV - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 1

Xem lời giải

Câu 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập trong SBT - Trang 7, 8 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập trong SBT – Trang 7, 8 VBT Vật lí 8. Một ôtô đang chạy trên đường. Trong các câu mô tả ...

Xem lời giải

Câu 1.4, 1.5 phần bài tập trong SBT - Trang 8 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 1.4, 1.5 phần bài tập trong SBT – Trang 8 VBT Vật lí 8. Khi nói Trái Đất quay quanh Mặt Trời thì ...

Xem lời giải

Câu 1.6 phần bài tập trong SBT - Trang 8 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 1.6 phần bài tập trong SBT – Trang 8 VBT Vật lí 8. Nêu dạng quỹ đạo và tên của những chuyển động sau: ...

Xem lời giải

Bài 1.a, 1.b, 1.c phần bài tập bổ sung - Trang 9 vở bài tập vật lí 8

Giải bài 1.a, 1.b, 1.c phần bài tập bổ sung trong SBT – Trang 9 VBT Vật lí 8. Hành khách ngồi trên tàu đang chạy trên đường ray ...

Xem lời giải