CHƯƠNG 1: CƠ HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục I, II - Phần A - Trang 20 Vở bài tập Vật lí 8 Mục I, II - Phần A - Trang 20 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 20 VBT vật lí 8 Mục I - Ôn lại khái niệm lực Mục II - Biểu diễn lực (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 4

Xem chi tiết
Mục I (Phần A) – Trang 5 Vở bài tập Vật lí 8 Mục I (Phần A) – Trang 5 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 5 vbt vật lý 8 Mục Làm thế nào để biết một vật chuyển động hay đứng yên? (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 1

Xem chi tiết
Mục II (Phần A) – Trang 6 Vở bài tập Vật lí 8 Mục II (Phần A) – Trang 6 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 6 vbt vật lý 8 Mục II - Tính tương đối của chuyển động và đứng yên (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 1

Xem chi tiết
Mục III (Phần A) – Trang 6 Vở bài tập Vật lí 8 Mục III (Phần A) – Trang 6 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 6 vbt vật lý 8 Mục III - Một số chuyển động thường gặp (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 1

Xem chi tiết
Mục IV (Phần A) – Trang 6 Vở bài tập Vật lí 8 Mục IV (Phần A) – Trang 6 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 6 vbt vật lý 8 Mục IV - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 1

Xem chi tiết
Câu 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập trong SBT - Trang 7, 8 Vở bài tập Vật lí 8 Câu 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập trong SBT - Trang 7, 8 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 1.1, 1.2, 1.3 phần bài tập trong SBT – Trang 7, 8 VBT Vật lí 8. Một ôtô đang chạy trên đường. Trong các câu mô tả ...

Xem chi tiết
Câu 1.4, 1.5 phần bài tập trong SBT - Trang 8 Vở bài tập Vật lí 8 Câu 1.4, 1.5 phần bài tập trong SBT - Trang 8 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 1.4, 1.5 phần bài tập trong SBT – Trang 8 VBT Vật lí 8. Khi nói Trái Đất quay quanh Mặt Trời thì ...

Xem chi tiết
Câu 1.6 phần bài tập trong SBT - Trang 8 Vở bài tập Vật lí 8 Câu 1.6 phần bài tập trong SBT - Trang 8 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 1.6 phần bài tập trong SBT – Trang 8 VBT Vật lí 8. Nêu dạng quỹ đạo và tên của những chuyển động sau: ...

Xem chi tiết
Bài 1.a, 1.b, 1.c phần bài tập bổ sung - Trang 9 vở bài tập vật lí 8 Bài 1.a, 1.b, 1.c phần bài tập bổ sung - Trang 9 vở bài tập vật lí 8

Giải bài 1.a, 1.b, 1.c phần bài tập bổ sung trong SBT – Trang 9 VBT Vật lí 8. Hành khách ngồi trên tàu đang chạy trên đường ray ...

Xem chi tiết
Mục I (Phần A) – Trang 10 Vở bài tập Vật lí 8 Mục I (Phần A) – Trang 10 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 10 VBT vật lí 8 Mục I - Để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 2

Xem chi tiết
Mục II, III (Phần A) – Trang 11, 12 Vở bài tập Vật lí 8 Mục II, III (Phần A) – Trang 11, 12 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 11, 12 VBT vật lí 8 Mục II - Công thức tính vận tôc và Mục III - Đơn vị vận tốc (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 2

Xem chi tiết
Câu 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5 phần bài tập trong SBT – Trang 12,13 Vở bài tập Vật lí 8 Câu 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5 phần bài tập trong SBT – Trang 12,13 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 phần bài tập trong SBT – Trang 12, 13 VBT Vật lí 8.Đơn vị vận tốc là:A. km.h B. m.s C. km/h D. s/m

Xem chi tiết
 Câu 2.a, 2.b, 2.c phần bài tập bổ sung – Trang 13 Vở bài tập Vật lí 8 Câu 2.a, 2.b, 2.c phần bài tập bổ sung – Trang 13 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 2.a, 2.b, 2.c phần bài tập bổ sung – Trang 13 VBT Vật lí 8. Hãy sắp xếp các vận tốc sau theo thứ tự tăng dần...

Xem chi tiết
 Mục I, mục II - Phần A - Trang 15 Vở bài tập Vật lí 8 Mục I, mục II - Phần A - Trang 15 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 15 VBT vật lí 8 Mục I - Định nghiã Mục 2 - Vận tốc trung bình của chuyển động không đều (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 3

Xem chi tiết
 Mục III - Phần A - Trang 16 Vở bài tập Vật lí 8 Mục III - Phần A - Trang 16 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 16 VBT vật lí 8 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 3

Xem chi tiết
Câu 3.1,3.3,3.5,3.7 phần bài tập trong SBT – Trang 17,18 Vở bài tập Vật lí 8 Câu 3.1,3.3,3.5,3.7 phần bài tập trong SBT – Trang 17,18 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 3.1,3.3,3.5,3.7 phần bài tập trong SBT – Trang 17,18 VBT Vật lí 8. Hình 3.1 SBT ghi lại các vị trí của hoàn bi khi nó lăn từ A đến D...

Xem chi tiết
Câu 3.a,3.b,3.c phần bài tập bổ sung – Trang 18,19 Vở bài tập Vật lí 8 Câu 3.a,3.b,3.c phần bài tập bổ sung – Trang 18,19 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 3.a,3.b,3.c phần bài tập bổ sung – Trang 18,19 VBT Vật lí 8. Một ca nô đi xuôi dòng từ bến A đến bến B với vận tốc 20 m/s ...

Xem chi tiết
Mục III - Phần A - Trang 20,21 Vở bài tập Vật lí 8 Mục III - Phần A - Trang 20,21 Vở bài tập Vật lí 8

Giải trang 20,21 VBT vật lí 8 Mục III - (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 4

Xem chi tiết
Câu 4.1, 4.2, 4.3  phần bài tập trong SBT – Trang 22 Vở bài tập Vật lí 8 Câu 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập trong SBT – Trang 22 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 4.1, 4.2, 4.3 phần bài tập trong SBT – Trang 22 VBT Vật lí 8.

Xem chi tiết
Câu 4.4, 4.5  phần bài tập trong SBT – Trang 22, 23 Vở bài tập Vật lí 8 Câu 4.4, 4.5 phần bài tập trong SBT – Trang 22, 23 Vở bài tập Vật lí 8

Giải bài 4.4, 4.5 phần bài tập trong SBT – Trang 22,23 VBT Vật lí 8.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácGửi bài