Câu 10.1, 10.2, 10.3 phần bài tập trong SBT – Trang 39, 40 Vở bài tập Vật lí 6


Giải câu 10.1, 10.2, 10.3 phần bài tập trong SBT – Trang 39, 40 VBT Vật lí 6. Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Bài tập trong SBT

10.1

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

A. Lực kế là dụng cụ dùng đế đo khối lượng.

B. Cân Rôbécvan là dụng cụ dùng để đo trọng lượng. 

c. Lực kế là dụng cụ dùng để đo cả trọng lượng lẫn khối lượng.

D. Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực, còn cân Rôbécvan là dụng cụ dùng để đo khối lượng.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về lực kế.

Lời giải chi tiết:

Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực, còn cân Rôbécvan là dụng cụ dùng để đo khối lượng.

Đáp án D

10.2

Tìm những con số thích hợp để điền vào chỗ trống.

a) Một ôtô tải có khối lượng 28 tấn sẽ nặng............... niu-tơn. (H.10.1a)

b) 20 thếp giấy nặng 18,4 niu-tơn. Mỗi thếp giấy sẽ có khối lượng................ gam.

c) Một hòn gạch có khối lượng 1600 gam. Một đống gạch có 10000 viên sẽ nặng............... niu-tơn.

(H.10.1b)

Phương pháp giải:

Vận dụng công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng.

Lời giải chi tiết:

Những con số thích hợp để điền vào chỗ trống

a) Một ôtô tải có khối lượng 28 tấn sẽ nặng 280 000 niu-tơn.

b) 20 thếp giấy nặng 18,4 niu-tơn. Mỗi thếp giấy sẽ có khối lượng 92 gam.

Mỗi thếp giấy nặng: \({{18,4} \over {20}} = 0,92N = 0,092kg = 92\;g\)

c) Một hòn gạch có khối lượng 1600 gam. Một đống gạch có 10000 viên sẽ nặng 160 000 niu-tơn

Đổi \(1600 gam = 1,6kg\)

Một đống gạch có 10000 viên sẽ nặng: \(1,6.10000.10 = 160000\;N\)

10.3

Đánh dấu X vào những ý đúng trong các câu sau:

Khi cân một túi đường bằng một cân đồng hồ (H.10.2)

a)   - Cân chỉ trọng lượng của túi đường.

      -  Cân chỉ khối lượng của túi đường.

b)   - Trọng lượng của túi đường làm quay kim của cân.

     -  Khối lượng của túi đường làm quay kim của cân.

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về cân, trọng lượng và khối lượng.

Lời giải chi tiết:

Những ý đúng trong các câu sau:

Khi cân một túi đường bằng một cân đồng hồ:

+ Cân chỉ khối lượng của túi đường.

+ Trọng lượng của túi đường làm quay kim của cân.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.