Bản đồ hướng dẫn - Đa-ni-en Gốt-li-ép


Bản đồ hướng dẫn - Đa-ni-en Gốt-li-ép (KNTT) bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 7

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tác giả

1. Tiểu sử

- Đa-ni-en Gốt-li-ép (1946), người Mỹ

- Là nhà tâm lí học thực hành, bác sĩ điều trị tâm lí gai đình đồng thời là chuyên gia sức khỏe tâm thần

2. Sự nghiệp

- Ông đã viết nhiều cuốn sách đúc kết kinh nghiệm hơn 30 năm nghiên cứ và tư vấn tâm lí: Tiếng nói của xung đột (2001), Những bức thư gửi cháu Sam (2006), Tiếng nói trong gia đình (2007), Học từ trái tim (2008),...

Tác phẩm

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ

- Trích Những bức thư gửi cháu Sam, Thông điệp cuộc sống, Minh Trâm - Hoa Phượng - Ngọc Hân dịch

b. Bố cục

c. Tóm tắt

d. Thể loại

e. Phương thức biểu đạt: tự sự kết hợp miêu tả, biểu cảm

2. Giá trị nội dung, nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

b. Giá trị nghệ thuật


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Văn 7 - Xem ngay