Bản tin về hoa anh đào


Bản tin về hoa anh đào (KNTT) bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn văn 7

1. Tìm hiểu chung

a. Xuất xứ

- Theo Nguyễn Vĩnh Nguyên, Với Đà Lạt ai cũng là lữ khách, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2015, tr. 29-31

b. Bố cục (3 phần)

- Phần 1 (từ đầu đến “giao mùa đông-xuân”): Giới thiệu về bản tin hoa anh đào

- Phần 2 (tiếp theo đến “rộn ràng nhất thời”): Đặc điểm của bản tin hoa anh đào

- Phần 3 (còn lại): Cảm xúc vủa tác giả về bản tin của các loài hoa

c. Thể loại:

d. Phương thức biểu đạt:

2. Giá trị nội dung, nghệ thuật

a. Giá trị nội dung

b. Giá trị nghệ thuật


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Văn 7 - Xem ngay